Nya psykiatriavdelningar i Nacka invigs

Fredagen den 22 november invigdes de nya avdelningarna för psykiatrisk heldygnsvård på Nacka sjukhus. Locum har byggt 96 vårdplatser för framtidens psykiatri med människan i centrum.

På uppdrag av Region Stockholm och Stockholms läns sjukvårdsområde har Locum byggt 96 nya vårdplatser fördelade på sex avdelningar i Nacka. De nybyggda avdelningarna lämnas nu över till Psykiatri Södra Stockholm som ska bedriva psykiatrisk specialistvård i lokalerna.

– Vi fortsätter resan med att ställa om vården till att erbjuda mer vård utanför akutsjukhusen. Att bygga ut Nacka sjukhus med nya psykiatriplatser är en viktig pusselbit för att ställa om vården till att bli mer hållbar. Min förhoppning är att de nya vårdplatserna kommer upplevas som ett lyft för både patienter, närstående och medarbetare, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd för Region Stockholm. 

Invigningen på Nacka sjukhus genomfördes av regionråden Irene Svenonius, finansregionråd, Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdregionråd och Charlotte Broberg, fastighets- och serviceregionråd samt ordförande i Locum. Övriga talare var Susanne Nordling, ordförande i psykiatriberedningen inom Region Stockholm samt Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör vid Stockholms läns sjukvårdsområde. 

– Det känns fantastiskt att lämna över så fina lokaler till en verksamhet där personcentrerad vård varit ledord i skapandet av de nya vårdavdelningarna. Det har varit ett lyckat projekt där vi sett ett stort engagemang från såväl projektdeltagare som vårdpersonal, säger Anette Henriksson, vd på Locum.

Locum har arbetat i nära samverkan med verksamheten för att genom lokalerna skapa förutsättningar för utvecklade arbetssätt med tryggare, säkrare och mer effektiv vård. Ombyggnationen på totalt 9 900 kvadratmeter inleddes 2017 och i slutet av november 2019 startar verksamheten i de nya lokalerna. Avdelningens miljö är utformad för att skapa trivsel och lugn för patienter, närstående och personal.