Astoriahuset på Östermalm restaureras och byggs till

Astoriahuset renoveras omsorgsfullt och omvandlas bland annat till bostäder.
Ett nytt kontorshus ingår i projektet.
Tanken är att bland annat bevara husets karakteristiska baldakin.

Text: Annika Wihlborg

I Astoriahuset på Nybrogatan 15-17 på Östermalm i Stockholm pågår ett kombinerat renoverings- och nybyggnadsprojekt. En fastighet från 1870-talet, som ofta benämns Astoriahuset, restaureras.  En annan del av Astoriahuset rivs och ger istället plats till ett nytt kontorshus. 2020 väntas båda delprojekten stå klara.

Astoriahuset byggdes som ett bostadshus och stod klart 1874. Fastighetsägaren Humlegården återskapar bostäderna i den främre delen av fastigheten, med stor hänsyn tagen till byggnadens kulturhistoriska värden. I huset låg tidigare även biografen Astoria, vars entré och foajé nu genomgår en restaurering. När hela projektet står klart kommer Astoriahuset att inrymma arton lägenheter samt lokaler för en restaurang och en butik.

Kontorshus med takterrass

I den gamla biografens foajé finns bland annat karosseripanel, en skulptur, en målning samt ett golv i kolmårdsmarmor som kommer att bevaras i samband med restaureringen. Den neonbelysta baldakinen som tidigare markerade biografens entré renoveras också.

Den nya kontorsbyggnaden som ritats av den danska arkitektbyrån 3XN, skapas toppmoderna, flexibla kontorslokaler i en byggnad som får namnet Nybrogatan 17. Byggnaden förses även med en takterrass. Även om det rör sig om en helt nybyggd kontorsfastighet så har arkitekterna hämtat mycket inspiration från den kringliggande bebyggelsen.

Fasadarbeten pågår

Den gamla och nya byggnaden länkas samman med ett gemensamt tak. I närheten pågår även en omfattande restaurering av Östermalms saluhall, vilket också kommer att bidra till att förnya hela den här delen av Östermalm.

– Samtliga våningar på kontorshuset är nu byggda, för närvarande pågår fasadarbeten. Även i den del av projektet som omfattar restaurering av den befintliga fastigheten pågår fasadarbeten parallellt med de invändiga arbetena, säger Maria Lidström, chef för stadsutveckling på Humlegården Fastigheter.

 

Faktaruta, Astoriahuset och Nybrogatan 17, om och nybyggnad av kontor och bostäder på Östermalm

Byggherre: Humlegården Fastigheter

Totalentreprenör: Arcona

Omfattning: 18 lägenheter, ca 4 550 kvm kontorslokaler och ca 1 200 kvm restaurang

Projektkostnad: 400 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart december 2017, beräknas stå klart andra kvartalet 2020

Arkitekt: 3XN Arkitekter