Innertak och plattsättning – parallella arbeten i Järfälla badet

Simhallens 50x25-metersbassäng. I badhallen finns också två multibassänger med höj- och sänkbar botten, trampoliner, två vattenrutschbanor, vattenland med splashzone för de mindre barnen, gym- och friskvårdslokaler. Foto: Bert Leandersson/Liljewall
Järfällabadet när det stod klart sett från utsidan. Foto: Bert Leandersson/Liljewall

Text: Mari-Louise Paulson

Det nya badhuset i Järfälla var ett komplicerat bygge där simhallens takkonstruktion
behövde monteras samtidigt som simbassängen skulle kaklas. Något som Entreprenören
NCC och maskinuthyrningsföretaget Ramirents dotterbolag inom ställningsentreprenad,
Ramirent Safe Access,
löste på ett smart sätt.
– Vi visste att det skulle vara parallella arbetsmoment när vi sålde in ställningsentreprenaden och då brukar vi vända oss till vår designavdelning för att hitta en lösning, säger Peter Bergström, arbetschef på Ramirent Safe Access AB.

Ramirents designavdelning fick alltså i uppdrag att hitta ett sätt där ställningsbyggarna kunde jobba med montagearbetet samtidigt som plattsättningen av bassängen pågick.
Med i bilden fanns också en temporär plattform där NCC hade krav på att kunna lagra material. Man ville också ha en enkel och smidig logistik kring plattformen. Lösningen som skapades var en BIM-modell, som kunde samgranskas i 3D och som gjorde
att byggprojektet inne i badhuset visualiserades. På så sätt kunde hela ställningsbyggandet justeras. Till exempel kunde man se exakt var spirorna skulle sättas ned redan innan konstruktionen byggdes upp. Dessutom kunde de arbeta parallellt. Höjden mellan ställningsplattformen och innertaket ändrades också vilket gjorde att man kunde ha färre antal stödpunkter på bassängbotten och därmed göra kaklingsarbetet smidigare.

BIM visualisering och video
Peter Bergström menar att 3D-modeller som alla involverade kan se innan projektet påbörjas underlättar också arbetsprocessen.
– Det gör att våra montörer vet exakt var vi ska vi ställa allting och vi kan i förväg räkna ut höjder på till exempel en plattform, säger han.
Arbetschefen lyfter fram fler vinster som att man kan se om olika arbeten krockar och att det är enkelt att göra nödvändiga ändringar. Vidare kan man i förväg beräkna hela processen och då minimera både material, personal och timkostnader.

I fallet med Järfällabadet gjordes också en video som visade hela processen innan arbetet startade och som såväl ställningsarbetarna som kunden hade nytta av.
– För vår kund var det otroligt viktigt, då de kunde lägga upp arbetet på ett helt annat sätt genom att se arbetsprocessen i hela badhuset. Videon visades också för montörerna som då kunde effektivisera sitt arbete, säger Peter Bergström.

Vanligt främst i stora projekt
Att jobba med BIM och 3D modeller inom ställningsentreprenad är något som Peter Bergström tycker blir alltmer vanligt. Även om han i dagsläget upplever att det främst används inom större projekt med en mer tilltagen budget. Han tror dock att fördelarna uppväger kostnaderna och att det kommer finnas med även i mindre projekt i framtiden.
– Det finns så många fördelar med BIM och 3D som till exempel större säkerhet eftersom man kan gå skyddsrundor redan innan man kommit igång med bygget. Men framför allt gör en 3D-modell att fler jobb kan utföras samtidigt som vi gjorde i Järfällabadet. Det spar både tid och kostnader, avslutar Peter Bergström.

Fakta:

Projekt: Till projektet skapade Ramirents designavdelning en BIM-modell som underlättade samordning och justeringar. Som tekniska hjälpmedel användes Autodesk Revit för ställningsmodellering och Autodesk Robot för hållfasthetsanalys.

Beställare/byggherre: Tagehus

Totalentreprenör: NCC totalentreprenör.

Arkitekt: Liljewall arkitekter.

Uppdrag: Simhallen byggdes på uppdrag av Järfälla kommun under 2018 och drivs av Medley.

Yta: 8 000 m2