Socialt och ekologiskt hållbart byggande prisas

Det var BAUs och Bolites projekt Cederhusen som efter en omröstning av allmänheten vann Haninges Arkitekturpris 2019. Priset delas ut till det projekt som verkligen bidrar till trivsel, identitet och stolthet för den snabbt växande kommunen. Haninges stadsarkitekt Andras Paulsson förklarar att nomineringarna sker förutsättningslöst och kan vara för en byggnad, tillbyggnad eller offentlig plats i en tävling där skalan för projekten kan variera från en ett privat Attefallshus till ett torg – bara de berör lite extra.

– Att årets pris ges till ett grönt och hållbart projekt med trämoduler, ett boende i yteffektiva lägenheter för ett rimligt pris, är fantastiskt roligt! Med högt ställda krav på genomtänkta ytor och en effektiv produktion har det varit viktigt att inte kompromissa med arkitektoniska kvalitéer. Att Cederhusen belönas med Haninges Arkitekturpris är ett bevis på att vi lyckats. Vi på BAU vill tacka alla för era röster!

 – Vi ville att Cederhusen skulle kännas rätt, inte bara i tiden utan även uppskattas av kommande generationer. Vi ville komma bort från användandet av betong och övergå till trä. Inte bara för att trä är ett vackert material utan också för att det är ett mer miljövänligt alternativ. Det har också varit ett sätt att ge de boende en känsla av att ha valt en mer hållbar livsstil när de flyttar in, berättar Anton Rathsman, handläggande arkitekt.

BAU har tidigare haft uppdrag åt Bolite som specialiserat sig på mindre lägenheter och i det här projektet passade det bra att använda färdigbyggda lägenhetsmoduler som byggs klart i fabrik och sedan lyfts på plats, våning för våning.

Modulhus har tidigare förknippats med en rationell arkitektur utan speciellt mycket karaktär. I Cederhusen har huskropparna istället fått en lyckad form av byggnadselementens volymer. Vi har använt och lekt med modulens inneboende karaktär för att få till ett levande och spännande uttryckssätt. Livförskjutningen av fasaden med de franska balkongerna i Cederhusen är ett sådant exempel. Det ger fasaden ett livfullt uttryck men är också där för att slippa vertikala modulskarvar. Samarbetet med Moelven som bygger husvolymerna på fabrik har fungerat väldigt väl.

Cederhusen är ett litet bostadsområde med ett tydligt möte mot stadsgatan och intima gårdar av privat karaktär som vänder sig mot den fina naturen i öster. Resultatet blev två minikvarter med varsitt centralt trapphus som kompletterats med kortare loftgångar för att nå lägenheterna. Varje hus har fått en gemensam takterrass. På den kan de boende träffas och njuta av solen och närheten till naturen.

 -Cederhusen ligger i en dalsänka i Vegastaden, Haninges nya och moderna stadsdel där runt 10 000 människor kommer att bo när det är färdigbyggt. Att få vara med på resan och forma Vega har varit jättekul och det är en stor ära att vinna Haninges Arkitekturpris, säger Eskil Olsson, partner och uppdragsledade arkitekt som tillsammans med Anton Rathsman ligger bakom projektet för BAU.

Prisutdelningen sker under stadsbyggnadsnämndens möte den 20/11.