Ersta nya sjukhus blir Stockholms nya specialistsjukhus

Bildkälla: Nyréns Arkitektkontor Ersta nya sjukhus byggs i anslutning till befintliga sjukvårdsbyggnader på Södermalm.

Text: Annika Wihlborg

I anslutning till befintliga Ersta sjukhus på Södermalm i Stockholm byggs Ersta nya sjukhus, en storinvestering på 1,5 miljarder kronor. Det nya sjukhuset ska svara upp till det växande Stockholms ökade behov av specialiserad vård.

I somras påbörjades arbetet med att spränga bort sten och att riva befintliga fastigheter. Det arbetet väntas pågå under resten av 2019. 2020 påbörjas därefter arbetet med att bygga det nya sjukhuset.

 Det nya sjukhuset omfattar 24 500 kvadratmeter inklusive garage. Den nya sjukhusbyggnaden uppförs i upp till åtta våningar med de övre våningsplanen indragna. Huvudentrén får en ny entréhall samt mottagning för labb och provtagning. I bottenvåningen planeras även café och den översta våningen får en gemensam matsal och takterrass.

Målsättningen är att Nya Ersta sjukhus ska bli ett modernt sjukhus, skapat för långsiktig och hållbar hälso- och sjukvård. Sjukhuset ritades i ett tidigare skede av Nyréns arkitektkontor i samarbete med RATIO arkitekter, och har därefter vidareutvecklats till sin nuvarande form av Tengbom arkitekter.

Faktaruta; Ersta nya sjukhus, rivning och nybyggnad av sjukhus i Stockholm

Byggherre: Ersta diakonisällskap

Totalentreprenör: HENT

Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor, Tengbom

Omfattning: 24 500 kvadratmeter

Projektkostnad: 1,5 miljarder kronor

Tidsram: Byggstart juni 2019, beräknas stå klart januari 2023