Nyréns nominerade till Vårdbyggnadspriset

Huvudentrén på Nya Karolinska Solna med specialritade soffor och bänkar i massivt trä.

Två projekt som Nyréns Arkitektkontor har arbetat med har idag nominerats till Vårdbyggnadspriset: Nya Karolinska Solna och Eastmaninstitutet. Båda projekten är bra exempel på fleråriga samarbeten mellan olika aktörer där många kompetenser bidragit till goda vårdmiljöer anpassade till dagens krav.

”Det är klart att vi är extra stolta idag. Att två projekt som vi jobbat med har blivit nominerade i Vårdbyggnadsprisets båda kategorier är glädjande och ett kvitto på att vår kunskap och erfarenhet har varit ett viktigt bidrag i skapandet av genomarbetade vårdmiljöer som visar omsorg om både patienter, anhöriga och personal”, säger Ulrika Bergström, VD på Nyréns.

I Eastmaninstitutet har Nyréns på uppdrag av Locum och Folktandvården projekterat en modernisering som möjliggjort att Folktandvården nu kan stanna kvar i den byggnad som mer än någon annan i Sverige förknippas med tandvård. Hela Folktandvårdens samlade specialistkompetens ryms nu också i byggnaden, bl a har vi vi åstadkommit en nästan 50-procentig ökning av antal behandlingsplatser. Idag är Eastmaninstitutet en attraktiv arbetsplats och ett internationellt center för modern högspecialiserad odontologi. Eastman vann ROT-priset 2017.

”Eastmaninstitutet har under sina 70 år varit en viktig märkesbyggnad för svensk tandvård. Vår uppgift har varit att renovera en kulturhistorisk värdefull miljö för att kunna möta specialisttandvårdens nutida behov i minst 70 år till. Vi har gång på gång fått höra hur mycket Eastman uppskattas av personal och patienter – det gör mig väldigt glad”, säger Carola Magnusson Boman, arkitekt på Nyréns.

I Nya Karolinska Solna har Nyréns sedan november 2012 haft ansvar för projektering av den lösa och specialritade inredningen i det 330 000 kvm stora sjukhuset. Uppdraget har genomförts i samarbete med vår uppdragsgivare NKS Bygg/SLL och White Tengbom Team (WTT).

”Projektets ledord ’patienten alltid först’ har haft stor betydelse under det 5,5 år långa inrednings-uppdraget och har följt oss i projektets alla delar. I det här komplexa projektet är många gruppers krav och intressen viktiga för att åstadkomma en fungerande miljö. Vi har också varit måna om att tillvarata krav och utforma stödjande miljöer för anställda inom vård, lärande, forskning och administration med genomtänkt inredning som kan förändras över tid. Det goda samarbetet med uppdragsgivare, referensgrupper, kulturförvaltningens konstenhet och WTT:s arkitekter har varit avgörande för det sjukhus som nu står färdigt i Solna”, berättar Eva Nyberg, inredningsarkitekt på Nyréns.