Byggbranschen fortsatt dämpad

Aktiviteten på byggmarknaden fortsätter dämpas enligt NAVET Analytics konsultpanel, foto: Navet

Navet Analytics konsultpanel är en undersökning med bland annat arkitekter och byggtekniska konsulter, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

I den senaste sammanställningen som genomfördes i augusti visa svaren att konsulternas arbetsvolym minskade marginellt med 0,2 procent jämfört med 6 månader tillbaka. Utvecklingen följer på förra mätningens utfall i januari då det skedde en svag ökning med 0,3 procent. Även rapportering som skedde för 12 månader sedan visade en svag årstakt.

Den senaste mätningen slår fast att aktiviteten på byggmarknaden har bromsat in. Konsulterna trycker på den allmänna konjunkturutvecklingen och det vikande bostadsbyggandet som framtida hot, samtidigt som man ser en viss räddning i det offentliga byggandet som tros öka något under de närmsta åren. I Navet Analytics prognos för den samlade husbyggnadsvolymen speglas den avmattade situationen hos konsulterna, men den är betydligt mer negativ.