Derome och Riksbyggen tecknar rikstäckande ramavtal

Deromes fabrik i Varberg. Fr v Henrik Svahn, Derome, Johan Axelsson, Derome, Mårten Lilja, Riksbyggen, Emma Willcox, Riksbyggen, Jan Widlund, Riksbyggen, Jens Reinholdt, Riksbyggen, Mattias Zifferstedt, Derome och Susanne Orgren, Derome.

Nu ska Derome leverera fler bostäder till Riksbyggen, förra veckan signerades ett rikstäckande ramavtal mellan de två bolagen. Målsättningen är att tillsammans skapa mer hållbara och produktionseffektiva boendemiljöer.

- Vi ser en växande efterfrågan på flerbostadshus i trä och fler ser fördelarna med industriellt trähusbyggande, säger Henrik Svahn, divisionschef på Derome Plusshus. Att vi nu tecknar ett ramavtal med Riksbyggen betyder att vi är delaktiga och bidrar till att lösa en av Sveriges samhällsutmaningar med bostadsbristen med klimatsmarta trähus, vilket känns mycket positivt.

Ramavtalet är alltså rikstäckande och sträcker sig över tre år. Derome har sedan tidigare ett samarbete med Riksbyggen, bland annat vid Ribby Ängar i Västerhaninge.

- Derome delar vår ambition att utveckla hållbara bostäder och boendemiljöer anpassade för vanliga plånböcker. Med ett ramavtal som rör hela landet kan vi fortsätta och förstärka Riksbyggens arbete med att skapa hållbara och attraktiva bostäder. Genom avtalet hoppas vi också nå kortare ledtider gällande projektering och byggnation, säger Mårten Lilja, vice vd och chef för affärsområde Bostad på Riksbyggen.

Derome har en unik bredd

Deromes industriella produktion av volymhus i trä finns på flera platser i Sverige, vilket är en stor fördel när det handlar om att leverera bostäder till hela landet. Bredden av olika byggtekniker och både flerbostadshus och småhus gör att de flesta behov kan täckas in.

- Jag blir ofta påmind om hur unika vi är genom att vi har hela kedjan från skog till färdigt hus, säger Susanne Orgren, försäljningsansvarig Mälardalen. Vi har egna sågverk, byggvaruhandlare och kan leverera en mängd olika bostadstyper. Vår bredd gör att vi kan möta kundernas behov med både kompetens, flexibilitet och effektivitet. Det gör oss till en bra och långsiktig samarbetspartner.

Derome har många spännande projekt på gång, bland annat ska företaget bygga Sveriges första fossilfria förskola, Hoppet i Göteborg. De är även med och bygger en av världens högsta träbyggnader, Skellefteå kulturhus, som är 20 våningar i trä.

Avtal som säkrar arbetstillfällen

Deromes har anläggningar för produktion av volymhus i trä i Kristinehamn, Renholmen utanför Skellefteå, och Värö strax utanför Varberg. Den sistnämnda är bolagets senaste satsning, som öppnades för cirka ett år sedan. Avtal som det med Riksbyggen ger förutsättningar för kontinuitet i produktionen, som i sin tur säkrar arbetstillfällen. Idag har cirka 85 arbetstillfällen skapats i Värö, och på sikt väntas antalet medarbetare öka till cirka 100.

- Det är positivt med långsiktiga avtal och särskilt att vi med detta avtal kan ge goda förutsättningar för industriell bostadsproduktion genom att bygga standardhus med stor flexibilitet i gestaltningen, säger Henrik Svahn.

Målsättningen är att första leveransen i ramavtalet sker i slutet av 2020.