Ännu ett steg mot 4000 nya bostäder i Hallonbergen och Ör

I Hallonbergen och Ör planeras det för att byggas över 4000 nya bostäder. Stadsdelarna har funnits länge, och har stora tillgångar i form av kultur, service och arbetsplatser. Hallonbergen-or.se lanseras nu, för att lyfta fram de styrkor som finns i området och berätta om vad som händer framöver. Den som redan är boende, eller är intresserad av att flytta till Ör och Hallonbergen ska kunna se framtida projekt, lokala nyheter och event.

- Vi är glada över utvecklingen och satsningarna i Hallonbergen och Ör, att stadsdelarna växer är positivt för Sundbyberg och hela regionen. Tänk att det kanske kommer bo dubbelt så många här om tio år, det är häftigt, säger Filippa Blomberg, delprojektledare på stadsbyggnadsavdelningen på Sundbybergs Stad.

Planeringen av stadsdelarna pågått under en längre tid och även parker samt grönområden kommer under de närmaste åren att utvecklas och rustas upp till lugna och trivsamma mötesplatser.

- Den här områdesutvecklingen skapar ju också nya arbetsplatser, restauranger, förskolor och butiker – allt som triggar en trygg och levande stadsutveckling för Hallonbergen och Ör, fortsätter säger Filippa.

Bakom hemsidan står en grupp av aktörer: kommunen, fastighetsägare och byggaktörer. Det finns och kommer att byggas ett balanserat utbud av hyresrätter och bostadsrätter och det går att läsa mer om projekten på hemsidan. Nästan alla delar av området kommer att beröras av utvecklingen på ett eller annat sätt, men stor vikt läggs vid att ta hänsyn till de människor som redan bor och lever sina liv här.