"Järnvägsperrong i trä minskar klimatutsläpp"

Illustration av Nickbys nya station i södra Finland. Foto: Planeringsbyrå Muuan

En ny perrong i trä prövas vid Nickby station i finländska staden Sibbo.

En passagerarperrong i trä är snart klar i Nickby i Sibbo, skriver Finlands Trafikverk i ett pressmeddelande. Perrongen är ett pilotprojekt för att utveckla träperronger och gångytor. Det första tåget stannar vid Nickby träperrong lördagen den 8 december. Det är julmarknadståget från Helsingfors till Borgå.

Med testperrongen undersöks om man kan få ner byggnadskostnader, minska koldioxidavtrycket och bygga snabbare. Om erfarenheterna är positiva kan träperrongerna byggas också på andra orter.

Perrongen i Nickby är 45 meter lång. Perrongen kan konstrueras i olika höjder enligt de lokala behoven. Den normala höjden för passagerarperronger i Finland är 55 cm ovanför rälsen.

I Nickby testas en höjd på 40 cm, som även skulle passa lägre rullande materiel, till exempel närtrafikmateriel som trafikerar både på järnvägar och spårvagnsvägar. Sådant materiel finns det gott om bl.a. i Tyskland. Perrongen kan också göras 55 cm hög.