Dal i Flemingsberg får nytt liv

ICA Maxi och sporthallen får en svart fasad som kontrasterar mot den vita byggnaden med friskvårdsanläggningen och Forenums lägenhetshotell. Bild: Sweco Architects
Det vita husets fasad är klätt med gjutna betongelement med skrynklig yta. Inuti huset finns en friskvårdsanläggning och Forenum lägenhetshotell. Bild: Sweco Architects.
Fyra hus i grå och röda toner med 184 hyreslägenheter ska ägas och förvaltas av HEBA Fastighets AB. Bild: Arkipol.

Skanska driver ett jättestort bygge med handel, bostäder, friskvård och sport i dalen mellan bron och järnvägen i Flemingsberg. En infrastruktursatsning på 100 miljoner kr ingår. 

Det sjuder av aktivitet i Flemingsbergsdalen och området däromkring. Södertörns högskola, Karolinska sjukhuset i Huddinge, Tingsrätten och Polisen finns där sedan länge och kommunikationerna till Stockholm och andra delar av Mälardalen är goda. Nu pågår en rad byggprojekt och fler är inplanerade.

-Flemingsberg har pekats ut som en av sju regionala stadskärnor vid sidan av Stockholm City. Visionen är ett tätbebyggt stadsområde med en blandning av bostäder, handel och kontor, säger Patrik Lindqvist, projektansvarig på Skanska.

Totalt skapas i dagsläget 1.000-1.500 nya lägenheter i området med olika företag som byggherrar. Polisen planerar ett nytt hus. Antalet poliser ska fördubblas till 700 och polisutbildningen förläggs till Södertörns högskola.

När KTH flyttar en del av verksamheten från Haninge till Flemingsberg behöver de en fastighet liksom Karolinska Institutet som också ska uppföra en byggnad.

Skanska köpte en tomt i dalen redan 1989. Nu driver de ett projekt i tre etapper på en före detta parkeringsplats. För att dra folk till platsen uppförs en fastighet med ICA Maxi i bottenplanet och därovanpå en sporthall. Intill skapas en friskvårdsanläggning och ett Forenom lägenhetshotell.

ICA Maxi ska omfatta hela 7.000 kvadratmeter. Sporthallen byggs med två handbollsplaner där den ena får läktare som rymmer 500 personer och det blir också utrymmen för idrottsföreningar. Friskvårdsanläggning får ett medical fitness koncept som består av ett jättestort gym och 40 behandlingsrum för kiropraktorer, naprapater och sjukgymnaster. I Forenoms lägenhetshotellet kan både företags personal och privatpersoner bo under kortare eller längre tid.

Lennart Jonasson på Sweco Architects, som är Master Arkitekt för hela Skanskas projekt, har skapat en övergripande sammanhållen gestaltning för hela området. Ett antal andra arkitektfirmor ansvarar för utformningen av delområden.

-Gestaltningen för huset med ICA Maxi bygger på en enkel geometrisk form där en svart metallfasad får mönster med mycket rörelse. Som kontrast ska hotellet bredvid ha en fasad med vita gjutna betongelement med ett skrynkligt mönster och fri placering av fönstren. Det blir mycket glas mot torget och dit leder en bred trappa, berättar Lennart Jonasson.

Miljonprogramshusen i Grantorp ligger ovanför dalen. Deras färgstarka fasader har lett till en del funderingar inför utformningen av det nya projektet. Mönstren på sporthallens svarta fasad går i eldens orangegulröda toner medan bostäderna får inslag av mustiga jordfärger. 

Nivåskillnaderna i området där bron över järnvägen löper nio meter över marken är en utmaning.

-Vi har byggt en helt ny sträckning av Björnkullavägen och flyttat vatten och avlopp. En ny   park, Tingsrättsparken, där landskapsarkitekten Bjerking står för utformningen, tillkommer. Totalt rör det sig om  infrastrukturinvesteringar på runt 100 miljoner kr, fortsätter Patrik Lindqvist.

Skanska planerar fler projekt med en blandning av handel, kontor och bostäder i dalen och anser sig ha ett bra samarbete med Huddinge kommun.

-Det finns en förhoppning att tvärbanan förlängs hit och i så fall har kommunen förpliktigat sig att bygga bostäder. En annan framtidsvision är ett kulturcentrum med teater och opera samt ett shoppingcentrum, säger Patrik Lindqvist.

184 nya hyreslägenheter

I projektets andra etapp ingår fyra hus i traditionell modell med 184 lägenheter på ett till fyra rum och kök. Fastigheterna byggs med betongelement i sandwichmodell samt tak i falsad plåt.

-Även balkongerna är i betong med räcken i perforerad lackad aluminiumplåt. Takelementen levererades i färdiga längder av cellplast vilket gjorde att takbygget gick väldigt snabbt, säger Anders Degerstedt, projektchef på Skanska Bostäder.

En av Skanskas arbetsledare kom på den innovativa lösningen att prefabricera takfoten ihop med översta väggelementet. På så sätt fick man en effektiv och säker lösning av takfoten utan ställningsmontage.

Varje lägenhet har antingen balkong eller uteplats, några få har bådadera.

Eftersom marken lutar ligger de nedersta två planen i souterräng. De rymmer antingen garage eller butiker. Plan tre och uppåt omfattar sex våningar med bostäder som har en egen gård med bland annat uteplatser och lekyta. Gården utformas av en landskapsarkitekt. 

-Vi har jobbat mycket med fasadernas färgsättning – en enkel gråskala med röd accent. Samma mix återkommer i balkongräckena, säger Jonas Björkman på arkitektfirman Arkipol som anpassat den ursprungliga detaljplanens hus för att uppnå en bra helhetsverkan utifrån önskad lägenhetsutformning. 

-HEBA Fastighets AB, som kommer att äga och förvalta husen, har varit mycket engagerade i byggprocessen och vi har haft ett fint samarbete. Alla lägenheter hyrs ut genom Bostadsförmedlingen i Stockholm. Första inflyttningen blir i november 2016 och den sista sker i september 2017, säger Anders Degerstedt.

Miljön är noga genomarbetad. Lägenheterna är ljusa med stora fönster men husen är samtidigt välisolerade och täta för att hålla nere energiförbrukningen. 

Bostadskvarter med en hög del i rutig kostym

Etapp tre är ett strykjärnsformat kvarter mellan bron och Björnkullavägen. 2017 startar projektet som beräknas stå färdigt 2019. Under marknivå byggs en stor parkering i två plan.

Ovan mark uppförs bostadsrätter och hyresrätter med Skanska Nya hem respektive Skanska Hyresbostäder som beställare

Kvarteret ska även innehålla ett vårdboende och en förskola med fyra avdelningar. Husen får varierande höjder på mellan fem och sexton våningar med en lägre del mot torget där butiker och en restaurang planeras.

- I kvarterets spets byggs ett tornliknande hus som består av två smala delar med 13 respektive 16 våningar. Hela kvarteret får slanka proportioner och kulörta fasader. Högdelen kommer att kläs i ett rutigt reliefmönster – en rutig kostym, berättar arkitekt Alessandro Ripellino som ansvarar för kvarterets form.