”Vår strategi är att göra stadsrum där människor vill vara”

Karolin Forsling, chef AMF stadsutveckling/affärsområde Stockholm City. Bild: AMF

Aktuella Byggen intervjuar Karolin Forsling, som är chef stadsutveckling och affärsområde Stockholm City på AMF Fastigheter.

Vilka projekt är aktuella just nu?

– Vår strategi är att göra stadsrum där människor vill vara. I det har vi också valt att köpa fastigheter i kluster, gärna nära kollektivtrafik. I den här målbilden är ett av områdena Urban Escape på 130 000 kvadratmeter. I city tittar vi också på hur vi kan utveckla kvarteren runt MOOD Stockholm. Vi har flera fastigheter i Marievik och vi har även köpt hus på Söder där vi har ett kluster.

Stadsrum där människor vill leva

Karolin Forsling menar att det handlar att förstå individen för att kunna utveckla stadsrum. Det vill säga inte bara husen i sig, utan även vilket innehåll husen har för att människor och företag ska attraheras.

– Det är ett värde att förstå människor, hur vi måste jobba i framtiden och vilka förändringar näringslivet går igenom. Det innebär frågor som berör medarbetare, rekrytering av framtida talanger, kompetens, behålla kompetens, hållbart arbetsliv, hur vi shoppar i framtiden, hur bostadsmarknaden förändras och så vidare, säger Karolin Forsling.

Skapa ett hållbart livspussel

Karolin Forsling berättar att AMF Fastigheter arbetat med frågan ”Vad innebär begreppet välbefinnande?”

– Vår ambition är att skapa platser där människor får ihop livspusslet för att på så sätt få ett hållbart arbetsliv, menar Karolin Forsling.

Medskapande en nyckel

AMF Fastigheter är övertygade om att man inte kan göra allting själv. Genom att involvera andra däremot går det att skapa hållbara och attraktiva stadsrum.

– Tillsammans med staden, andra i näringslivet, andra fastighetsägare och andra kompetenser kan vi uppnå så mycket mer. Ett exempel är SLU, som vi jobbar tillsammans med kring gröna områden i stadsrum, säger Karolin Forsling.

Hur vill ni utveckla kvarteren runt Mood?

– När vi utvecklade Mood Stockholm på 10 000 kvadratmeter köpte vi också kvarter runt omkring. I och med att vi skapade liv och rörelse kring hela det kvarteret så blev också attraktionskraften starkare i området. Vi vill fortsätta utveckla kvarteren i hela det området. Öppna upp fastigheterna med restauranger, utveckla gallerian och skapa helt nya förutsättningar för näringslivet. Om vi öppnar upp de här stadsrummen och involverar människor, så gör vi Stockholm mera attraktivt, säger Karolin Forsling.

Vill du utveckla detta?

– Någonstans handlar det om att sätta Stockholm på kartan och utveckla attraktionskraften i staden. Näringslivet i Stockholm är ett nav som pulserar och vibrerar av liv och rörelse och med rätt innehåll så attraherar det människor. Vi konkurrerar med städer som Berlin, Amsterdam och London och det gör att även Stockholm som stad måste utvecklas för att vara med i konkurrensen kring arbetskraften, säger Karolin Forsling.

Hur jobbar AMF Fastigheter med samhällsbyggnad och stadsutveckling?

– Det är många dimensioner som man måste tänka på när man jobbar med samhällsbyggnad eller stadsutveckling. Det räcker inte att fokusera på stadsbyggnadsprojekt eller en fastighet. Det finns andra aspekter vi behöver ta in. Vi samarbetar med beteendevetare, analysföretag eller andra kompetenser för att skaffa oss rätt input. Vi gör analyser och djupintervjuer kring trender och beteenden för att skaffa oss insikter i olika branscher. Utifrån det kan vi dra slutsatser och utveckla våra idéer kring hur vi vill skapa de här platserna, menar Karolin.

– Det är helt fantastiskt att vara med och påverka vår huvudstad. Att få vara med och utveckla de här centrala områdena som är så betydelsefulla för Stockholm. Att skapa stadsrum som verkligen öppnar upp och ger något tillbaka till både företag och allmänhet.

Kan du nämna ett exempel på hur ni arbetat med ett av era projekt?

– Till Urban Escape intervjuade vi över 150 olika företagsledningar och företag på olika nivåer, för att skapa oss en bild av vilka frågeställningar som man brottas med. Detta för det ska kunna attrahera och behålla rätt kompetens, säger Karolin Forsling.

– Vi gjorde en spännande studie tillsammans med Universum. Då intervjuades 500 unga talanger om hur de såg på arbetslivet, vad som var viktigt för dem och vad som gjorde att de skulle vara attraherade av ett visst företag. Många av de som svarade tyckte att välbefinnande och balans i livet var det viktigaste. Vad innebär det att hjälpa människor att skapa balans i livet? Att få deras livspussel att gå ihop? Om vi kan förstå de här människorna och fylla stadsrummen med rätt innehåll så skapar det en kraft för företagen.

– Vi utgår ifrån människor när vi utvecklar de här platserna – och det är spännande, avslutar Karolin Forsling