Fler men dyrare lägenheter byggs

Foto: Christer Wiik

Trots det senaste halvårets byggboom är bostadskrisen fortfarande djup. Nya - men dyra - lägenheter är inte rätt väg att gå, säger experter som TT talat med.

-Många har inte råd att flytta in i en nybyggd lägenhet, säger Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH.

Det råder bostadsbrist i Sverige men byggföretagen har satt spaden i jorden på flera håll i landet det senaste halvåret.

Mellan januari och juni påbörjades bygget av omkring 34 000 lägenheter, en ökning med 44 procent jämfört med samma period 2015, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Av dessa är cirka 12 000 hyresrätter i flerbostadshus, också det markant fler än i fjol.

-Det sker en ökning, vilket inte är så oväntat. Det visar att byggandet svarar på efterfrågetrycket, säger Bo Söderberg, analyschef på Boverket.

Men han vill ändå höja ett varningens finger för att antalet färdigställda bostäder i slutänden brukar vara något färre.

-Många kan bli entusiastiska över de här siffrorna, men att bostäder påbörjas betyder inte att alla kommer att bli färdiga.

Boverket har i en rapport konstaterat att det råder bostadsbrist i 240 av landets 290 kommuner. Förra året skrev man i samband med flyktingtillströmningen dessutom upp prognosen över hur många bostäder som behövs, till 88 000 bostäder per år fram till 2020.

Men att bygga nytt är enligt KTH-professorn Göran Cars inte lösningen på landets bostadsbrist. Med en nybyggd lägenhet följer ofta höga hyror vilket leder till att bara medel- och höginkomsttagare har råd att bo i dem.

-Det spelar ingen roll hur effektiv man är som byggherre eller hur snabb kommunen är i planläggningen. I vilket fall är kostnaderna oöverstigliga för merparten av hushållen som efterfrågar bostad i dag, säger han.

I stället tycker Göran Cars att det behövs politiska förändringar för att skapa en mer jämlik bostadsmarknad. Två förslag är att ompröva räntebidraget och återinföra fastighetsskatten.

-Den typen av lösningar måste till för att omfördela de ekonomiska resurserna inom bostadssektorn, säger Göran Cars.

(TT)