Boverket vill bygga i snabbare takt

Foto: Christer Wiik

Boverket vill att det ska byggas fler bostäder än vad myndigheten sagt tidigare och byggandet måste göras i en betydligt snabbare takt.

Anledningen till att Boverket ändrar sin byggbehovsprognos beror dels på den förväntade befolkningsökningen och dels på att byggandet det senaste året inte ökat i tillräcklig omfattning för att motsvara de behov som finns.

-Det är många människor i olika åldrar som idag står utanför bostadsmarknaden av olika skäl och problemet finns inte bara i Stockholm. Vi får signaler från hela landet från många kommuner som upplever att de inte kan tillgodose sina medborgares behov, säger Janna Valik, generaldirektör vid Boverket.

Boverket har tidigare gått ut med att det behövs 700 000 nya bostäder på tio års sikt. Nu anser myndigheten att det ska byggas 710 000 mellan åren 2016 till år 2025. En större del av dessa bostäder kommer att behövas redan år 2020. Då bedömer Boverket att det behövs 440 000 bostäder.

Folkmängden förväntas öka med drygt 1,2 miljoner personer de kommande tio åren, visar Statistiska centralbyråns senaste prognos från april. Boverket menar därför att byggtakten de närmsta fyra åren, år 2016 till år 2020, måste vara 88 000 nya bostäder varje år.

(TT)