Instalco startar nya bolaget Instamate

David Lindahl, Sofia Carlsén, Magnus Ekman, Daniel Eriksson och Susanne Hansson på Instamate

Nej, Instamate är ingen datingapp. I april förvärvade Instalco Dynamates division för installationer. Bolaget som ska driva verksamheten vidare är det nystartade Instamate, som blir ett dotterbolag till Instalco.

Instamate i Södertälje utför servicearbeten och installationsentreprenader inom el, VS och ventilation, främst inom industrisektorn, bygg och fastighet. Bolaget har ett 60-tal anställda som samtliga kommer från Dynamates division för installationer och de största kunderna är Scania, SISAB, SSAB, NCC och PEAB.

Förutom multidisciplinära installationer inom el, VS och ventilation är Instamate specialiserade på industriomställningar.

Med Instamate som en del av Instalco kan vi förfina vår verksamhet på ett helt nytt och annat sätt än tidigare, säger Instamates vd Daniel Eriksson. Nu kan vi jobba tillsammans och utvecklas med de andra installationsbolagen i Instalcokoncernen.

Nystartade Instamate följer Instalcos ”Start up-modell” som bygger på att Instalco själv startar upp egna bolag som ett komplement till den huvudsakliga förvärvsstrategin.

Instamate är ett speciellt intressant case där vi förvärvat en hel verksamhet från ett bolag och förpackat det i ett eget nystartat bolag, säger Robin Boheman som är förvärvs- och affärsutvecklingschef på Instalco.

Instalco förvärvade Dynamates division för tekniska installationer av Dynamate som är ett helägt dotterbolag till Scania CV i Södertälje.