Vård- och omsorgsboende byggs ovanpå tunnelbanestationen i Farsta Strand

Lydiahemmet är ett nytt vård- och omsorgsboende som byggs i Farsta Strand. Bildkälla: Liljewall Arkitekter

Text: Annika Wihlborg

I Farsta Strand i södra Stockholm byggs ett nytt vård- och omsorgsboende för seniorer med en somatisk sjukdom eller demenssjukdom. Lydiahemmet placeras ovanpå Farsta strands tunnelbanestation och kommer att bestå av 54 lägenheter på trettio kvadratmeter vardera samt generösa gemensamhetsutrymmen och en hemtjänstlokal.

Det nya vård- och omsorgsboendet, som kommer att heta Lydiahemmet, byggs ovanpå en befintlig byggnad med såväl matvaruaffär som tunnelbanestation. Påbyggnaden, som påbörjades i augusti 2018, byggs i trä av såväl hållbarhetsskäl som estetiska skäl. Lydiahemmet kommer vara ett särskilt boende som vänder sig till personer med vårdbehov dygnet runt.

I oktober 2019 räknar man med att påbyggnaden står klar och i slutet av året tar man emot de första seniorerna med biståndsbeslut. Tanken är att Lydiahemmet, som ska drivas av Ersta Diakoni, ska tillföra mer liv och rörelse till området. Längs husets ena långsida byggs en uteplats som anpassas till den omgivande naturen.

Faktaruta; Lydiahemmet, påbyggnad för vård- och omsorgsboende i Farsta Strand

Byggherre: Fastighets AB Stenvalvet

Arkitekt: Liljewall Arkitekter

Totalentreprenör: Constrera

Omfattning: 4000 kvadratmeter, 54 lägenheter, en hemtjänstlokal och gemensamhetsutrymmen

Projektkostnad: 150 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart augusti 2018, beräknas stå klart oktober 2019