Anette Scheibe Lorentzi: Bostadsbyggmålet ligger fast !

Anette Scheibe Lorentzi. Foto: Simon Matthis
I Whites eleganta Stockholmskontor hölls ett frukostseminarium under avslappade former kring Stockholms nya stadsbyggnadspolicy. Foto: Simon Matthis

Stockholms stad har en ny grön-blå politisk ledning som nyligen lagt fram sin första budget. Nyligen var stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi inbjuden till Whites arkitektkontor för att berätta om hur hon ser på stadsbyggnadsfrågor och Stockholms utveckling.

Anette Scheibe Lorentzi bedyrade att allt rullar på som vanligt, med mycket fokus på innovation, samverkan i branschen och effektiva processer. Ändå framgick tydligt att mycket nytt också är att vänta.

Bostadsbyggmålet - att det ska byggas 140 000 nya bostäder från 2010 till 2030 – ligger fast.

– Det är som att ta hela Malmö och flytta in det i Stockholm brukar jag säga, sade Anette Scheibe Lorentzi.

– Målet har till och med skruvats upp – från 8000 nya bostäder om året till 10 000. Det kommer att bli jättetufft, tillade hon.

Byggmarknaden har bromsat in kraftigt i Stockholmsområdet det senaste året. Redan i april 2018 märkte Anette Scheibe Lorentzi att orosmolnen hopade sig på flerbostadsmarknaden.

Hon är trots allt glad och stolt över att den nya översiktsplanen inte överklagats.

– Den fortsätter att gälla och det är vi stolta över, sade Anette och radade därefter upp en rad områden där man kommer att bygga ut. Skärholmen, Farsta, Kista, Hagsätra och Rågsved.

Den stora inflyttningen till Stockholm ställer Stadsbyggnadskontoret inför nya utmaningar. Mindre lediga ytor att bygga på till exempel.  

– Vi ska sluta jaga mark! Nu bygger vi där vi bor i gigantiska förtätningsprojekt.

Dessutom har viss infrastruktur, till exempel kapaciteten i vatten- och avloppsnäten, nått bristningsgränsen.

– Nu bygger vi en ny avloppstunnel mellan Bromma och Henriksdal och vi måste få in fler nya vatten- och avloppsledningar.

Anette Scheibe Lorentzi flaggade också för att det kommer att grävas ner elledningar för att på så vis frigöra byggbar mark.

Två frågor som hängde i luften på mötet var Stockholms nya arkitekturpolicy och byggaktörsdrivna detaljplaner. Anette Scheibe Lorentzi har en bestämd uppfattning om vad Stockholms arkitektpolicy inte ska vara - mer oklart är vad den nya policyn kommer att innehålla:

– Den tidigare arkitekturpolicy blev så urvattnad att den till slut inte sade någonting, sade Anette Scheibe Lorentzi.

Med en tydligare arkitekturpolicy skulle vissa projekt inte ha byggts, enligt Scheibe Lorentzi, och gav som exempel på det ett spektakulärt projekt i hörnet Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan (Hästen 21).

– Men då hade det redan kommit så långt att det inte gick att avbryta. Men ett nytt dämpat förslag gjorde att det väl anpassat.

Av moderatorn Niklas Svensson, till vardags marknadsansvarig inom stadsbyggnad på White, pressades Anette Scheibe Lorentzi på vad byggaktörsdrivna detaljplaner är. Men hon passade den frågan:

– I eftermiddag kommer vi att ha vårt första seminarium om det.

Framtida diskussioner kommer även att ligga till grund för den nya arktitekturpolicyn.

– Vi kommer att bjuda in ett antal kloka personer och ta fram ett skarpt förslag. Det får inte bli ett urvattnat dokument, slog Anette Scheibe Lorentzi fast.

Text: Simon Matthis