Finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2021 - Sergelhusen

Kvarteret mitt i city har i sin omvandling skapat mer plats för människan. Omvandlingen har gjorts genom att bygga vidare på den befintliga strukturen och komplettera det som redan fanns på platsen. Foto: Gustav Kaiser

 

 

 

 

 

Årets Stockholmsbyggnad är en arkitekturtävling grundad 2010 av Stockholms stad. En jury utsedd av Stockholms stad väljer ut ett antal nomineringar från allmänheten bland föregående års nybyggnader och nya parkanläggningar i staden. Juryn utgår i sin bedömning från byggnadernas arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm, en av dessa finalister är Sergelhusen.

Omvandlingen av kvarteret Hästskon 12 är en av de största förändringarna i city på femtio år. Husen byggdes för en fix funktion och med ett mycket litet fokus på att samverka med stadsmiljön. Att bygga om dem så att de fungerar för dagens cityarbeten och samtidigt interagerar på ett tydligare sätt med stadens fotgängare var därför angeläget.

 

bild
Foto: Gustav Kaiser

Det har nu öppnats för nya rörelsemönster och för fler verksamheter i gatuplan. Förändringarna rör många byggnader. Det nya huset på Hamngatan har fått en fasad av keramik och granit som antyder en art-decoliknande arkitektur vilken fungerar fint ihop med gatans övriga palatsliknande affärshus.

 

bild
Foto: Gustav Kaiser

Husen utmed Malmskillnadsgatan har fått nya fasader och i hörnet Mäster Samuelsgatan-Malmskillnadsgatan står nu ett bostadshus med fasader av cederspån. Den röda paviljongen vid Hamngatan bryter ned skalan, medan det stora huset mot Sveavägen på det gamla husets stomme snarare tar de stora måtten till utgångspunkt för en repetitiv arkitektur med korsande diagonaler.

 

bild
Foto: Gustav Kaiser

Juryns kommentar

Ett sobert, genomtänkt och oblygt tillägg som bidrar till en spännande transformation av centrala Stockholm. Genom att bygga vidare på den befintliga strukturen och komplettera med väl valda material och detaljering bidrar byggnaderna till att utvecklaidentiteten på platsen vilket ger potential att gjuta nytt liv i denna del av city.