Byggnadsnämnden i Solna beviljar bygglov för 119 lägenheter

Bild: Scott Graham/Unsplash

Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för två flerbostadshus om åtta respektive tio våningar vid Solnavägen nedanför Fogdevreten.

Den nya bebyggelsen kommer få en framsida mot Solnavägen med lokaler och butiker i en förhöjd bottenvåning mot gatan.

Över 40% av lägenheterna är 4 rok eller större.

– Det här projektet innebär ännu ett steg i arbetet med att omstrukturera Solnavägen till en stadsgata, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.