Sveriges Allmännytta - ser fram emot ett gott samarbete med Märta Stenevi

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta. Bild: Sveriges Allmännytta

– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Märta Stenevi. Vi ser mycket positivt på hon blir ansvarig för såväl stadsutveckling som arbetet mot segregation och diskriminering. Det är frågor som hänger tätt samman och där kan Sveriges Allmännytta bidra utifrån de erfarenheter och insatser som våra medlemsbolag redan gör runt om i landet, säger Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta.

Märta Stenevi har en bakgrund som regionråd och kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsbyggnad och service.

– Det är positivt att hon har med sig erfarenheter från såväl det kommunala som regionala planet, eftersom hon därmed har kunskap om de svårigheter som finns på bostadsmarknaden idag. Här behöver vi arbeta gemensamt för att lösa de utmaningar som finns, säger Anders Nordstrand.

På presskonferensen lyfte statsminister Stefan Löfven att Sverige är mitt inne i en period av ett omfattande bostadsbyggande och betonade att det behöver byggas bostäder och ett samhälle utan barriärer mellan människor. Sveriges Allmännytta välkomnar att regeringen tar ett samlat grepp om bostads- och integrationsfrågor.

Sveriges Allmännytta ser ett flertal frågor som är angelägna att lösa. Det handlar om förändringar för att uppnå balanserade ekonomiska villkor mellan olika upplåtelseformer, ett ökat bostadsbyggande och inte minst hitta vägar framåt i den sociala bostadspolitiken.