Nytt ljus på Grand Hôtels putsade fasad

Finstämd varmt vit belysning på Grand Hôtels nyrenoverade fasad. Foto: Olof Thiel.

Text: Christina Linderoth-Olson Foto: Olof Thiel, Michael Hallbert

Stora krav ställdes på projektet som Michael Hallbert på MH LjusDesign AB genomförde under renoveringen av det anrika hotellet i Stockholm. Slutresultatet med ett varmt vitt ljus som lyfter den gula fasaden blev lyckat, tack vare bra samarbete och att belysningen var med under hela byggprocessen.

Armaturen är nu dolt placerad och syns inte från gatan. Före renoveringen fanns stora slagskuggor från balkongerna. I projektet togs hänsyn till arkitekturen vars ursprungliga uttryck återskapats under ledning av arkitekt Per Kallstenius, men också till hotellets intressen och till den befintliga miljön.

– Hela fasaden är belyst för att skapa en helhet. Vi hade vissa förutsättningar att jobba med. Eftersom det rör sig om ett hotell ska fasaden synas kvällstid men inget ljus får falla in i rummen. Belysningen monterades därför utmed de olika bjälklagshöjderna, säger ljusdesignern Michael Hallbert.

Man använde mycket små armaturer som var infärgade i fasadens färg och väl avbländade. Linjär ledbelysning med olika längder och spridningsvinklar. Det mesta kom från Luxlight AB, främst från tyska Led Linear men även från företagets egen produktion. Armaturerna är dimbara och varje våningsplan går att styra individuellt. Drivdonen är placerade inne i hotellrummen för att förenkla underhållsarbetet.

MH LjusDesign AB samarbetade med Petter Johansson på Petters El & Maskinservice AB som fungerade som underentreprenör. Petter Johansson tog fram alla konstruktioner för infästningar och utförde installationerna tillsammans med Fredrik Johansson på TIJO El.

Bygglov från Stockholms stadsbyggnadskontor var nödvändigt för den nya belysningen och även remissinstanserna Stockholms skönhetsråd och Stadsmuseum hade synpunkter. Det var mycket diskussioner innan det beviljades med neddragen ljusstyrka. Något Michael Hallbert inte är helt nöjd med:

– De ville att ljuset på Grand Hôtels fasad skulle hållas väldigt svagt eftersom belysningen skulle förhålla sig till byggnaderna i omgivningen. Inte helt lätt att uppnå en bra balans då kringliggande fastigheter saknar fasadbelysning. Bland annat Nationalmuseum som är helt svart efter mörkrets inbrott. Jag hade gärna sett lite starkare ljus på hotellet som har en helt annan funktion än museet.

 

bild
Armaturerna har dolts i fasaden, som här på bilden där de placerats på fönsterblecken. Foto: Michael Hallbert.

 

Flera renoveringar genom åren  

Grand Hôtel invigdes 1874, arkitekter var bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Byggnaden har sedan byggts om flera gånger. Den största renoveringen gjordes under 1920-talet. Då togs stuckaturerna bort enligt tidens avskalade ideal efter arkitekt Ivar Tengboms ritningar.

2024 firar hotellet 150 år och den nya fasaden var ett önskemål inför jubileet. De tidigare renoveringarna var en utmaning för arkitekten Per Kallstenius i samarbete med Tengboms arkitekter.

– Den nya ombyggnaden är en återblick mot den ursprungliga fasaden. Per Kallstenius använde sig bland annat av gamla bilder för att återskapa alla detaljer i stuckaturen, berättar Michael Hallbert