Byggplåt på fasader allt mer populärt

Life City i Hagastaden väntas bli klar under 2022. Med hjälp av perforerade rostfria paneler på glasfasaden (återvunnet stål från FHM Stainless) har solavskärmning blivit en naturlig del i arkitekturen. Arkitekter: Gatun Arkitekter och ON Arkitekter. Foto: Gatun Arkitekter

Ny statistik från Svensk Byggplåt visar på ett breddat intresse och en stabil efterfrågan på byggplåt det senaste året, trots konjunkturnedgång och Coronaeffekter. Siffrorna omfattar både tak och fasader med byggplåt, där plåtfasader, isolerat sett, har fått ett uppsving.

Text: Susanne Ringheim Kilje

Ny statistik från Svensk Byggplåt visar på ett breddat intresse och en stabil efterfrågan på byggplåt det senaste året, trots konjunkturnedgång och Coronaeffekter. Siffrorna omfattar både tak och fasader med byggplåt, där plåtfasader, isolerat sett, har fått ett uppsving.

– Detta är ett tillväxtområde; vi ser att volymen ökar när det gäller plåtfasader, säger Johan Lindström som är ordförande i Svensk Byggplåt samt vd och förbundsordförande för Plåt & Ventföretagen.

Den tidigare skepsisen mot plåt är utbytt mot tillit och popularitet, inte minst hos arkitekter.

 

bild
Denna restaurang i Budapest, Ungern, har fått olika vinklar och riktningar som ska återspegla sambanden mellan generationerna i projektet. Fasadpanel från PREFA. Foto: PREFA/Croce & Wir

– Plåt är ett populärt fasadmaterial bland arkitekter. Populariteten ökar. Jag tror att designfriheten som plåt ger är en viktig förklaring, men också att plåt är så pass underhållsfritt, säger han.

Dagens byggplåt kommer i en mängd olika metaller, legeringar och färger. Gamla typer av färg, som flagnade och förfulade byggnaderna är ett minne blott. Också formen kan anpassas efter önskemål, eftersom plåt är mycket formbart. På marknaden finns idag dessutom en rad olika fasadsystem som är lättare att montera än tidigare.

– Utöver det har plåtslagerierna blivit allt duktigare på fasader när det gäller kulörer, utformning och estetik, i syfte att tillgodose krav på till exempel effektfull håltagning och mönsterläggning, säger han

Fasader som lever länge

Trender, konstnärlig frihet och hantverksskicklighet kan antagligen inte helt och hållet förklara plåtfasadernas frammarsch. Plåt har en lång livscykel – det är ett mycket hållbart material, som kan återvinnas och återbrukas. Materialet ser ungefär likadant ut över tid, något som kan upplevas tryggt och beständigt i otrygga tider. Att materialet är dyrare än trä uppvägs av att underhållskostnaden är låg och att byggplåt inte behöver bytas ut – plåt kan leva i 100 år.

 

Sörgårdens förskola i Botkyrka söder om Stockholm.
Sörgårdens förskola i Botkyrka söder om Stockholm. Fasadplattorna i aluminium tål barnens tuffa lekar, kräver lite underhåll och är hållbara samt utbytbara. Arkitekt: Total Arkitektur. 

 

– Plåt är ett miljömässigt sunt alternativ i det långa loppet och det gläder oss att fler upptäcker fördelarna med materialet. Svensk Byggplåt vill göra byggplåten till en given beståndsdel i det framtida samhällsbyggandet och till det självklara valet för alla typer av byggnationer. Då är det viktigt att den allmänna synen på byggplåt uppdateras, säger Johan.

Miljöhänsyn i byggandet har blivit nästan en självklarhet. SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål är ett exempel på detta.

Nyligen sattes en pilotanläggning för framtagning av fossilfritt stål, HYBRIT, i drift. Stålets färg är framtaget genom en förtjockning av det naturliga kromoxidskiktet i stålet.

Metoden gör att färgen inte innehåller några pigment som gör att den åldras, bleknar eller flagnar

– Även återbruk har hamnat på dagordningen för att skona miljön. Att demontera plåt – om det görs rätt – och direkt återmontera den på en ny byggnad går oftast utmärkt. Att återbruka bara en del av plåten fungerar också; plåt är lätt att klippa till och fasadkassetter kan plockas bort en och en, säger Johan.

bild
Formatplåt med anodiseringskulör mässing har satts ihop till trekanter för att skapa romber på Angered Resecentrum. Solljuset reflekteras mjukt och förändras med ljus och skugga. Tillverkning och utförande: Hisingstads Bleck- och Plåtslageri AB. Arkitekt: Gert Wingårdh. Foto: William Gustavsson/Wingårdhs

 

bild
Valet av fasadplattor i brunt och mayaguld gjordes bland annat utifrån möjligheten att skapa ett lekfullt uttryck och en spännande upplevelse av förskolan. Foto: PREFA

 

Vill lyfta kunskapen om plåt

För att lyfta kunskapen om byggplåt har Svensk Byggplåt en pågående kampanj som går under namnet ”100 år, 100 %, 100 sätt”. Innebörden är att byggplåt håller i minst 100 år, att den är hundra procent återvinningsbar och kan återbrukas på 100 olika sätt.

– Alla typer av byggplåt har sitt område. Nu ser vi att till och med rostfritt stål får ett uppsving. Samtliga metaller klarar korrosion, men på västkusten, till exempel, kan man tänka sig att rostfritt, aluminium eller zink passar bra. I vissa typer av byggnader är man ute efter en naturlig patina. Då är det lätt att tänka cortenstål eller koppar som åldras fint med åren. Förpatinerad byggplåt går också att använda för att uppnå en patinerad känsla, säger han. Möjligheterna med fasadplåt är alltså nästan oändliga och arkitekten får oftast precis det arkitekten vill ha.

 

bild