Så fungerar en modern porttelefon

Gengrebild.
Gengrebild.

Tiden då porttelefonen hade stora mekniska knappar är över. Nu kan ingen räkna ut koden till porten för att komma in genom att se på vilka knappar som är slitna. En modern porttelefon som är en del av ett smart passersystem är enkel att använda. Den gör livet säkrare och smidigare för boende och gäster.

I en vanlig fastighet så finns det många dörrar som behöver vara låsta som till exempel källardörrar, tvättstugedörrar och miljöhusdörrar. Dessa dörrar kan överses med passersystem som gör det möjligt för boende att använda sig av en enda nyckelbricka utan kod. Men porten behöver även ha en lösning som fungerar bra då det kommer gäster som inte är integrerade i systemet.

Så använder man en porttelefon

Porttelefonen är i första hand till för de som kommer på besök till fastigheten. Med telefonen som finns på utsidan av porten så kan de ringa till utvald bostad i fastigheten. Om det rör sig om en fastighet med kontor och affärsverksamhet så fungerar systemet på liknande sätt. Gästen kan då ringa till en specifik telefon eller till en reception för att få kontakt och bli insläppt.

På porttelefonen så kan gästen hitta namn och nummer som är kopplat till namnet. Det minskar risken för att gästen ringer på fel nummer och därmed stör någon som inte väntar besök. När samtalet från porttelefonen kommer så går det att prata precis som på en vanlig telefon. Porten öppnas också med telefonen som den boende svarar med så det behövs inga krångliga installationer eller fler apparater i hemmet för porttelefonen. Man brukar få hjälp av företagen som erbjuder detta att installera systemen för passage, exempelvis Titan Beslag som erbjuder både porttelefoni och passagesystem.

När polis eller vård måste komma in snabbt

En modern porttelefon är också utformad för att göra det lätt för akuta tjänster att komma in. De kommer inte att behöva ringa på. När polis eller brandkår kommer till porten så tar de sig in utan den boendes hjälp. Enligt polisen.se rekommenderade de 2015 passersystem. Det kan de göra utan att säkerheten i övrigt rubbas. Ingen dörr behöver brytas upp och passersystemet fortsätter att fungera som det ska.

Om strömmen går så drabbar det inte porten. Den har ett batteri som fungerar som backup och som ser till att det fortsatt går att ringa från porten. Om detta batteri skulle ta slut så kan porten lämnas öppen tills strömavbrottet är över.

Stor trygghet med den moderna porttelefonen

Anledningen till att alltfler fastigheter väljer att installera en modern porttelefon tillsammans med ett smart passersystem är den stora trygghet som följer. Porttelefonen som inte fungerar med koder förblir säker. Det är bara de boende och gäster som är behöriga som kommer in. Att använda en bricka som nyckel är mycket säkrare än koder och det skapar en trygg stämning för alla som rör sig i fastigheten. Detta oavsett tid på dygnet.