Digital hållfasthetsmätning ger betongens hållfasthet i realtid

Resultat om betongens härdning kan tas på plats baserat på realtidsdata. Foto: Thomas Betong

Thomas Betong ger möjlighet att mäta och övervaka betongens hållfasthet i realtid med hjälp av sensorer. All data överförs till portalen Min Betong och analyseras automatiskt. Beställaren får direkt tillgång till mätresultat och kan ladda ner en PDF-rapport med en sammanställning av hållfasthetsmätningen.

Digital hållfasthetsmätning är monitorering av betongens hållfasthet i realtid. Har man köpt betong från Thomas Betong så kan man mäta och övervaka betongens hållfasthet med hjälp av sensorer.

Mätresultat gör att beslut kan tas på plats baserat på realtidsdata. Data beräknas baserat på Arrhenius-funktionen som baseras på modifierad Freiesleben-Hansen & Pedersen-ekvation. Det gör att man kan optimera gjutningen och härdningsprocessen enligt data. Dokumentation om härdningsprocessen utgör en försäkring och man slipper trycktester.