Sicklas nya vård- och hälsahus

Curanten har skapats genom en modern överbyggnad på en historisk bas. Foto: John Hardwick

I Sickla ståtar Curanten, ett hus helt avsett för vård och hälsa. Här möts gammalt och nytt i en modig arkitektur som skapar en varm och ombonad känsla.

Text: Sara Schröder

I Sicklas historiska hjärta, där AB Diesel Motorer startade sin verksamhet 1898, byggs nu Curanten. Det är ett helt nytt hus med fokus på vård och hälsa. På husets 15 000 kvadratmeter fördelat på sex plan kommer läkare, tandläkare, BVC, MVC, babysim, naprapater och sjukgymnaster att husera. I markplan blir det butiker och restauranger, på plan 2 bedriver Friskis & Svettis sin verksamhet och de översta fyra planen blir hem för vårdverksamheter. En del hyresgäster har redan flyttat in och under sommaren 2021 ska alla vara på plats. I samma veva har även Järnvägsgatan utanför rustats upp.

 

bild
Curanten-huset är på 15 000 kvadratmeter. Här skall all verksamhet fokuseras på hälsa och vård. Foto: John Hardwick

 

– Vi har öppnat upp gatan med entréer in till hantverksbutikerna i Monteringshallen. Stråket mellan Sickla galleria och Urban Deli har utvecklats till en mer tillgänglig gata som håller ihop Curanten med Dieselverkstaden på ett bättre sätt än tidigare. Läget är optimalt för verksamhet inom vård och hälsa, med direkt närhet till de flesta kommunikationer vid Sickla Station, berättar Hans Bjurström projektledare för Curanten hos Atrium Ljungberg.

Historien närvarande i det nya

Redan från första början fanns en vision om en byggnad som speglar och tar hänsyn till det förgångna. Genom att återanvända tegel från ursprungsbyggnaden, som tyvärr var för hårt åtgången för att restaurera, och komplettera med tegel från Haga Tegelbruk i Nyköping tar man in det gamla i det nya.

 

bild
Under sommaren 2021 ska alla hyresgäster vara på plats. Samtidigt har den anslutande miljön i området utvecklats och trivselanpassats. Foto: John Hardwick

– Visionen var en välkomnande byggnad, långt från sterila miljöer och vita väggar. Jag tycker att Bau Arkitekter som ritat huset har lyckats bra med att skapa en gammal känsla som möter det moderna, säger Hans Bjurström.

Byggnaden förankras i den industrihistoriska platsen med en två våningar hög tegelbas. Den är till viss del rekonstruerad efter ursprungliga fabrikshallen som låg på platsen, med återvunnet originaltegel, spröjsade träfönster och valvmurade överstycken.

– Det tredje planet, en indragen glasmidja, blir en länk till den moderna cortenbyggnaden som ”svävar” ovanför. De bronsblänkande detaljerna runt fönstren här är en liten tidsmarkerande blinkning till tegelvalven över fönstren i botten. Cortenplåten kommer med tiden att få en fin moccafärgad ton som går i samklang med teglet, berättar Hans Birkholz från Bau Arkitekter.

 

bild
Foto: Atrium Ljungberg

 

Ett lyft för området

Invändigt har de velat undvika den kalla miljö som oftast förknippas med vård byggnader. I samarbete med Monica Eskedahl har en varmt välkomnande miljö skapats, där en djupblå färg dominerar med inslag av kalksten, ek och valnöt. Det finns även flervåningshöga skogsmotiv i porslinsmosaik och ljudabsorbenter av infärgat japanskt papper.

– Byggnadens komposition, en framåtblickande överbyggnad på historisk bas, speglar sitt innehåll väl då hälsa och vård bygger på lång historisk erfarenhet och forskning för framtiden. Vår ambition är alltid att en ny byggnad ska tillföra något positivt till området där den hamnar. Det ska kännas bättre när den finns på plats än innan, avslutar Hans Birkholz. 

 

bild
Foto: Atrium Ljungberg