Sehlhall Fastigheter utrustar nu samtliga nya äldreboenden med FIDO-enheter

Dan T. Sehlberg, VD för Sehlhall Fastigheter, med syrgasutrustning från Mirola Rescue. Foto: Sehlhall

Sehlhall Fastigheter blir först i Sverige att installera livräddande syrgasutrustning i samtliga nyproducerade omsorgsfastigheter och säkerställer på så sätt att syrgasbehandling finns tillgänglig för såväl boende som personal och besökare i fastigheterna. Sehlhall, vilka har lång erfarenhet av att utveckla samhällsfastigheter, väljer Mirola Rescue och den tekniska innovationen FIDO som syrgasutrustning med anledning av systemets unika egenskaper.

FIDO, Field Oxygen System, är en svensk uppfinning som utmanar på den globala marknaden. Tack vare den slutna återandnings-tekniken är systemet 90% lättare och fyra gånger mindre än befintliga syrgaslösningar. Att systemet dessutom är mobilt och fungerar helt utan elektricitet möjliggör syrgasbehandling på platser och i situationer där det tidigare inte varit möjligt.

– De mobila enheterna har många fördelar. Bland annat har de en återandningsenhet som gör det möjligt att konsumera en mindre del syrgas vilket gör åtgången av syrgas lägre än vid användning av traditionella system. Dessutom kan den mobila enheten följa med en boende vid transport till sjukhuset. Man behöver alltså inte invänta ambulans om den är långt borta, säger Dan T. Sehlberg, VD för Sehlhall Fastigheter

Foto: Mirola Rescue

I ett traditionellt system är inandningsluften kall och torr. För att syrgasen ska kunna användas krävs ytterligare system som gör inandningsluften fuktig och varm. I FIDO värms och fuktas syrgasen direkt via medicinskt kalk, i enhetens filter. En process som är helt mekanisk och varken kräver elektricitet eller kompletterande utrustning.

-Alla som någon gång har andats kall och torr syrgas vet hur påfrestande det är, särskilt om behandlingen behöver pågå under en längre tid. För äldre människor som dessutom har sköra slemhinnor är det av yttersta vikt att luften i ett syrgassystem är uppvärmd och fuktig, säger Jonny Berzelius som är grundare av Mirola Resque

I Sverige fanns det syrgas på i stort sett alla äldreboenden fram till 1990-talet. Men till skillnad mot norska äldreboenden, där syrgas är vanligt förekommande, har denna potentiellt livräddande utrustning nästan helt försvunnit i Sverige. Trots dess livräddande egenskaper.

-Som fastighetsbolag varken kan eller vill vi lägga oss i själva vårddebatten. I vilka sammanhang syrgas används är ett ansvar som åligger läkare och vårdgivare. Men vi vill säkerställa att denna livräddande möjlighet finns tillhands om den behövs, säger Dan T. Sehlberg

Den syrgasutrustning, i form av Mirola Rescues FIDO-enheter, som nu installerats i Sehlhalls äldreboenden är små och mobila system, vilket förenklar handhavandet.

De första av Sehlhalls äldreboenden som får Mirola Rescues mobila syrgasenheter byggs just nu i Upplands Väsby och Täby.