Så bevaras äldre arkitektur genom hållbar renovering

foto: pressbild fasadgruppen

Genom att renovera hållbart och med omsorg kan äldre arkitektur bevaras och de kulturhistoriska värdena leva vidare. Med hjälp av en arkitekturpolicy kan en stad växa över tid med plats för både ny och gammal arkitektur i symbios.

Rätt expertis och tålamod är nycklar för att återskapa ursprunglig arkitektur och behålla fasaders kulturhistoriska värden. Lång erfarenhet inom muraryrket och en stor portion tålamod behövs för att förstå vad som krävs för att renovera på ett sätt som är hållbart - för både miljön och samhället. Att bevara gamla byggnader är ett sätt att bevara en stadsmiljös identitet. Det finns flera studier som visar att stadsmiljöns utseende påverkar hur människor som bor och vistas i området mår. Bland annat är det viktigt att vid nybyggen ta områdets estetik i beaktande, då den lokala identiteten är viktig för många invånare.

Arkitekturpolicy ger riktlinjer
För att nybyggen ska passa ihop med historiska kvarter har många städer och kommuner infört arkitekturpolicys. Med hjälp av policyn kan byggnadsnämnden lättare avgöra om ett förslag på en ny fastighet skulle passa in i stadsbilden. Enligt en rapport av Sveriges Arkitekter har idag ungefär hälften av Sveriges kommuner antingen en färdig eller påbörjad arkitekturpolicy, alternativt avser att påbörja arbetet att skapa en. Hur policyerna ser ut skiljer sig från stad till stad, men en gemensam nämnare är att det finns en långsiktig strategi och riktlinjer för hur arkitekturen i olika områden ska se ut och ska utvecklas.

Anpassar nytt till gammalt
Riktlinjerna skapar ett ramverk för hur stadsmiljöer ska se ut och för hur nya byggnader ska byggas för att passa ihop med gamla. På detta sätt skapas kvarter och stadsmiljöer med en balans mellan gammalt och nytt. Lika viktigt är det att gamla byggnader vårdas väl och renoveras på rätt sätt. Genom att endast riva fastigheter som är uttjänta och istället renovera äldre byggnader får arkitekturen leva vidare och byggnaderna ett andra liv. Frostskadat tegel och befintlig puts knackas ner och ersätts med nytt, men med samma utförande som original. Med noggrannhet och försiktighet kan äldre arkitektur återgå till sin forna glans och fortsätta vara en del av stadsmiljöns personlighet.