Stockholm växer, det är dags att modernisera markförstärkning

Bild: Geobear.

Pålning, en traditionell metod för markförstärkning är den lösning de flesta tänker på om marken behöver förstärkas. Om markförstärkningen initialt genomförts felaktigt, eller inte alls, under byggnationen har det inneburit en omständlig och tidskrävande process att åtgärda i efterhand. När Stockholm växer innebär det att mark som tidigare varit oexploaterad, till exempel på grund av komplicerade markförhållanden blir aktuell för nybyggnation.

 

-Tyvärr är det många både nya och gamla byggnader som lider av sättningsproblem, till följd av dåliga markförhållanden. Traditionella metoder för att åtgärda detta har lett till huvudvärk för både entreprenadfirmor och fastighetsägare. Vår metod, baserad på innovativ geopolymerteknik gör dessa arbeten många gånger snabbare, och framförallt betydligt smidigare att genomföra, säger Asim Shaikh VD för Geobear.

 

Vid sättningsproblem kan markförstärkning med hjälp av geopolymerer genomföras i det drabbade området, vilket kan vara allt från endast ett hörn i en byggnad, till en hel lagerlokal eller delar av infrastrukturen. Små hål med en diameter på ca 16 millimeter, borras med omkring en meters mellanrum i det område som behöver markförstärkas.

 

Det djup som behövs för geopolymerinjekteringen avgörs genom marktester, och lösningen designas sedan specifikt för de gällande markförhållandena och är lämplig för de flesta jordtyper. Ibland behöver injekteringen genomföras på många meters djup, ibland räcker det att förstärka det översta lagret.

 

Geobear har de senaste åren genomfört ett hundratal markförstärkningsprojekt i Stockholmsområdet. Allt från företagsprojekt där det är essentiellt att verksamheten inte behöver stoppas, till mindre villaprojekt där familjens vardag måste kunna fortgå som vanligt.

 

-Vårt ingenjörsteam tar fram en skräddarsydd lösning för varje specifikt projekt, baserat på gällande förutsättningar. Här kommer vår erfarenhet från tidigare projekt i Stockholmsområdet till nytta, då vi redan innan vi genomfört en sättningsbesiktning känner till de ungefärliga förutsättningarna i marken. Den största fördelen med geopolymerinjektering, gentemot traditionella metoder är att det ofta är möjligt att genomföra projekten utan att behöva ta hål i golven. Många gånger behöver vi inte ens vara inne i byggnaden då injektering utifrån är fullt tillräcklig, säger Asim Shaikh.

 

 

Geobears geopolymerteknik har sitt ursprung i Norden, och har använts i över 200 000 projekt världen över.

 

-Det är dags att modernisera markförstärkningen, för trots att vår metod använts sedan 1983 på Heathrow, i lagerlokaler för världsomspännande skandinaviska bolag och i en mängd projekt för industri- och byggbolag i Sverige, till exempel Scania och Skanska, så är det fortfarande många som inte känner till möjligheterna, avslutar Asim Shaikh.