Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Satsning på boende för äldre

Fr v ​Jon Ossler, konceptägare Bonum seniorboende och ​Håkan Liljeblad, konceptägare Kooperativa hyresrättsföreningar för äldre.
Fr v ​Jon Ossler, konceptägare Bonum seniorboende och ​Håkan Liljeblad, konceptägare Kooperativa hyresrättsföreningar för äldre.
Publicerad av
Redaktionen - 02 maj 2019

Behoven av anpassade bostäder för äldre ökar. Riksbyggen höjer nu tempot i arbetet med att skapa fler Kooperativa hyresrättsföreningar för äldre, KHF, och bygga fler seniorbostadsrätter inom Bonum-konceptet. I en ny och förstärkt organisation blir Håkan Liljeblad konceptägare för KHF och Jon Ossler konceptägare för Bonum seniorboende.

– Att få fram fler anpassade bostäder för äldre är en av de stora utmaningarna på bostadsmarknaden och som Riksbyggen som i rollen samhällsutvecklare vill vara med och lösa. Målsättningen är att kraftigt öka antalet Kooperativa hyresrättsföreningar, säger Håkan Liljeblad.

– Med Bonum seniorboende erbjuder Riksbyggen trygga, inbjudande och praktiska bostäder där det är möjligt att leva aktivt och bo kvar långt upp i åldrarna. Målet är att fortsatt vara den ledande aktören som byggare av seniorbostadsrätter och starkt utöka antalet nya orter att etablera Bonum seniorboende på, säger Jon Ossler.

Bonum Seniorboende, bostadsrätter för 55+
Bonum seniorboende är en riktig framgångssaga. Den första skissen till Bonum ritades 2006 och 2008 startades konceptet officiellt. 2015 blev Bonum marknadsledande, den aktör som byggt flest seniorbostäder i bostadsrättsform runt om i landet sedan konceptet introducerades. Idag är cirka 1 200 bostäder inflyttade runt om i landet. Bonum vänder sig till hushåll där minst en person är över 55 år.

I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har tillgång till en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor. Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende, träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskap vilket är väldigt uppskattat.

Riksbyggen har en väl fungerande modell för Bonum Seniorboende med bostäder som gör vardagen enklare och med fokus på ett mer hållbart byggande. Fler seniorbostäder ökar också rörligheten på bostadsmarknaden och bidrar till att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas på ett effektivare sätt. Idag har Riksbyggen 40 pågående eller planerade Bonum-projekt.

Koncept för Kooperativa hyresrättsföreningar för äldre, KHF
Konceptet med kooperativa hyresrätter är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov.

Kommunen behåller inflytandet över fastigheter som är centrala för verksamheten utan att för den delen belasta den kommunala investeringsbudgeten. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger också de boende ett inflytande över sitt boende och inträdesavgiften är låg, ofta 100 kronor.

Riksbyggen har etablerat kooperativa hyresrättsföreningar i tio procent av landets kommuner men har identifierat ett behov hos ett stort antal orter runt om i landet. Målet är nu en kraftig expansion av antalet föreningar.

Annons

Annons