Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Ännu fler bostäder i Årsta

Britta Blaxhult mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt AB.
Britta Blaxhult mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt AB.
Publicerad av
Redaktionen - 02 maj 2019

Einar Mattssons hyresrättsprojekt i Årsta med cirka 90 nya hyresrätter får nu sällskap av ett nytt projekt där vi ska uppföra nästan 100 nya bostadsrätter i samma kvarter. Projektet är godkänt av kommunfullmäktige i Stockholms stad och gör att tidplanen för första etappen säkerställs.

Byggstarten är planerad till hösten 2020. Håller planen blir det inflyttning senast 2022.

– Vårt mål är att utveckla 4000 trivsamma bostäder på tio år varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Årstafältet kommer att bli en attraktivare plats med nya förskolor, parker, radhus och service med närheten till tvärbanan. Våra hus kommer att ha en fin innegård och fasader mot gatan som bidrar till en levande stadsmiljö, säger Britta Blaxhult mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt AB.

Hyresrätterna och bostadsrätterna kommer att ligga i samma kvarter och placeras mot Vallastråket. Målet är att även bidra med lokaler om cirka 400 kvadratmeter som exempelvis kan inhysa verksamheter som gym, butiker och caféer. Einar Mattsson tänker alltid proaktivt utifrån en lokalstrategi som tar sin utgångspunkt i vad området kan behöva kompletteras med, och vad de boende kan tänkas efterfråga, för att få rätt lokalhyresgäster.

1000 nya bostäder i Årstafältets första etapp
I den första etappen kommer det att byggas cirka 1 000 nya bostäder, varav cirka 125 studentlägenheter och cirka 15 stadsradhus. Det ska även bli butikslokaler, tre förskolor och park. Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med fina offentliga miljöer. Husen kommer därför att få entréer ut mot gatan och verksamheter i bottenvåningarna. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

Annons

Annons