Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Industrifakta: Bygginvesteringar inom kontorslokaler rasade under 2018

Bygginvesteringar i kontorslokaler rasade under 2018. Foto: Mickael Tannus.
Bygginvesteringar i kontorslokaler rasade under 2018. Foto: Mickael Tannus.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 apr 2019

Under 2018 påbörjades ny-och ombyggnadsinvesteringar inom kontorssegmentet till ett värde av 15,5 miljarder kronor. Utfallet innebar en volymminskning med över 25 procent jämfört med 2017. Det skriver Industrifakta i ett pressmeddelande.

- Den negativa utvecklingen kunde skönjas redan tidigt under fjolåret men blev som starkast under det sista kvartalet. Trots nedgången är efterfrågan på moderna kontorslokaler på strategiska lägen fortsatt hög. Detta gör att framförallt Storstockholm uppmätt mycket låga vakansgrader, vilket hänger samman med den extremt höga produktionsnivån inom tjänstesektorn som dessutom ökade ytterligare under förra året enligt SCB, säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta.

- Samtidigt visar Konjunkturinstitutets barometerindikator på en tydligt minskad konfidensnivå inom tjänstesektorn i de senaste mätningarna. SCB:s statistik över beviljade bygglov inom privata lokaler indikerar också på en fortsatt nedgång under det kommande året. Samtidigt kan matchningsproblematiken på arbetsmarknaden innebära svårigheter för många företag att expandera. Detta i sin tur kan inverka negativt på lokalbehovet, menar Jenny.

Annons

Annons