Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ny utställning för ett framtida Skeppsbron

Bild: ArkDes.
Bild: ArkDes.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 apr 2019

I utställningen Arkitekturvisioner: Skeppsbron, som öppnar den 26 april med ett öppet vernissage och pågår till 9 juni, har åtta arkitekter och arkitektkontor skapat enastående och storskaliga ritningar och modeller av spekulativa förslag för ett framtida Skeppsbron och Skeppsbrokajen i Stockholm.

Historiskt sett har denna långa kaj varit ett viktigt kommersiellt centrum och Skeppsbrons fasader utgör än idag en av de starkaste bilderna av huvudstaden. Men det är samtidigt ett underutnyttjat stadsrum som domineras av parkeringsplatser. Med det här projektet vill vi få igång en diskussion om tänkbara scenarier för det symboliskt betydelsefulla offentliga rum som Skeppsbron är.

Utställningens syfte är att inspirera genom att ge svensk arkitektur en arena för spekulation och kreativitet som inte hämmas av de begränsningar som annars är vanliga i arkitekturprojekt.

Annons

Annons