Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Poseidon bygger vid Frölunda Torg

Illustration: Liljewall arkitekter.
Illustration: Liljewall arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 apr 2019

Utmed Mandolingatan vid Frölunda Torg i Göteborg planerar Poseidon fem helt nya kvarter om totalt 530 nya lägenheter. De nya bostäderna på Mandolingatan är ett av jubileumsprojekten i BoStad2021 

 

Projektet delas in i flera etapper, där den första etappen är ett kvarter om cirka 100 lägenheter vid södra ändan av gatan. Detaljplanen för området vann laga kraft i december 2017 och i februari 2019 byggstartade första kvarteret. År 2021 beräknas de första lägenheterna vara klara för inflyttning.

 

Kvarteren är noggrant utformade med en blandning av bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler för att skapa mer liv och stadskänsla i området.

 

Kvarteret i den första etappen omfattar cirka 100 lägenheter i fyra huskroppar med varierande höjder på 4-10 våningar, tegelfasader i neutrala kulörer och sedumtak för att minska både vattenavrinning och buller. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök. 

 

 

Annons

Annons