Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Femtiotalsskola i Hökarängen renoveras med stor omsorg

Bildkälla: Jonas Sundvall, Tyréns
 Hökarängsskolan i södra Stockholm genomgår för närvarande en totalrenovering.
Bildkälla: Jonas Sundvall, Tyréns Hökarängsskolan i södra Stockholm genomgår för närvarande en totalrenovering.
Publicerad av
Redaktionen - 18 mar 2019

Text: Annika Wihlborg

Sommaren 2017 inleddes totalrenoveringen av grundskolan Hökarängsskolan i södra Stockholm. Renoveringen är omfattande och genomförs med stor omsorg eftersom fastigheten är byggd på 1950-talet och har grönklassats av Stockholms Stadsmuseum. Bakgrunden till den stora renoveringssatsningen är bland annat att skolans ventilationssystem och andra tekniska installationer behöver moderniseras.

Grönklassningen från Stockholms Stadsmuseum innebär att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. Bland annat läggs hela taket om med skiffer. Ytterligare en del av projektet är att ventilationssystemet byts ut. För generalentreprenören Veidekke är det en utmaning att man kommer spränga under skolbyggnaden för att skapa yta för teknikutrymmen. Ytterligare en utmaning är förstås att man under hela projektets gång är att ta hänsyn till de elever och lärare som är kvar på skolan under renoveringsperioden.

Involverades tidigt i projektet

Hökarängsskolans högstadieelever flyttar till en annan skola från och med höstterminen 2017 till och med vårterminen 2019. Förskoleklasserna, lågstadiet och mellanstadiet stannar under renoveringstiden kvar i sina befintliga lokaler och i extra paviljonger på Hökarängsskolan.

Veitech, som är ett dotterbolag till Veidekke, är också delaktiga i renoveringen av Hökarängsskolan. De har skapat en gemensam projektorganisation tillsammans med Veidekke och båda parterna har involverats i projektet redan på ett tidigt stadium.

Faktaruta; Hökarängsskolan, upprustning av skola, skolkök och matsal i Hökarängen

Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB

Projektledare: WSP Sverige

Generalentreprenör: Veidekke Entreprenad

Arkitekt: Stadion Arkitekter

Omfattning: 12000 kvadratmeter

Projektkostnad: 200 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart juni 2017, beräknas stå klart maj 2019

Annons

Annons