Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Industrifakta: Så blev den totala husbyggnaden i Norden 2018

Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018. Foto: Industrifakta och Mickael Tannus.
Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018. Foto: Industrifakta och Mickael Tannus.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 mar 2019

 I både Sverige och Finland sjönk den totala husbyggnaden med runt tio procent 2018, det enligt Industrifakta, som beräknat de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden för helåret 2018. Totalt sett visar sifforna en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med helåret 2017, men vid en närmare granskning finns det sektorsspecifika skillnader.

I Danmark sjönk den totala husbyggnadsvolymen med 6 procent 2018. Här var nedgången extra stor inom husbyggnadsinvesteringar för offentlig sektor. Avslutningsvis minskade total husbyggnad i Norge med 2 procent 2018 där det främst var husbyggnadsinvesteringar inom bostäder som drev på nedgången. Med Sverige som undantag ser Industrifakta ändå ljust på den nordiska marknaden för 2019, då husbyggnadsinvesteringarna väntas öka igen efter fjolårets nedgång.

Industrifaktas nästa konjunkturrapport, Nordenrapporten, med fördjupade analyser finns tillgänglig i slutet av mars.

 

Annons

Annons