Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Humlegården tilldelas markanvisning i Hagastaden

Bild: Framtidens Hagastaden. 2025 beräknas stadsdelen innehålla 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. Illustration: Humlegården.
Bild: Framtidens Hagastaden. 2025 beräknas stadsdelen innehålla 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. Illustration: Humlegården.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 feb 2019

Stockholms stad föreslår markanvisning för Kvarteret Ribosomen i Hagastaden till Humlegården.  Ribosomen kommer att innehålla cirka 100 bostäder, samt inslag av kommersiella ytor, och påverkar den detaljplan för Östra Hagastaden som nu påbörjas.

 

Utvecklingstakten i Storstockholm är hög och för närvarande pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt. Till de mest intressanta områdena hör Hagastaden. Fullt utbyggd 2025 kommer stadsdelen att omfatta omkring 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder. Den föreslagna markanvisningen, kvarteret Ribosomen, är tänkt att innehålla cirka 100 bostäder med kommersiella lokaler i entréplanet. Detaljplanearbetet beräknas pågå till 2021 och inflyttning sker preliminärt under 2024.

 

Ser stor potential i området 
Humlegården äger redan idag två kontorsfastigheter i Hagastaden, med ett mycket bra läge. Dels Härden 15 på Hälsingegatan/Norra Stationsgatan samt den intilliggande Härden 16 belägen vid Sankt Eriksgatan/Norra Stationsgatan. Tillsammans med fjorton andra aktörer är Humlegården en del av ett unikt initiativ där fastighetsbolagen tillsammans med Stockholms stad har utformat en gemensam vision med målet att göra Norra Stationsgatan till en av Stockholms mest intressanta och tillgängliga platser med fokus på matupplevelser, kultur, levande stråk och ett kvalitativt serviceutbud.

 

- Hagastaden är en intressant plats som vi ser en stor potential i. Vi är verksamma i området sedan flera år och vill nu fortsätta vår satsning i stadsdelen och skapa levande kvarter, säger Maria Lidström, Stadsutvecklingschef på Humlegården.

Förslaget till markanvisningen ska behandlas i exploateringsnämnden den 14 februari.

 

Annons

Annons