Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Industrifakta: ​Politiken som kan förändra bygg- och fastighetsmarknaden

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus.
Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 nov 2018

Det splittrade och komplicerade parlamentariska läget i Sverige gör det svårt att bedöma hur politiken kommer att påverka bygg- och fastighetsmarknaden under den kommande mandatperioden. Industrifakta har genom intervjuer med byggherrar, entreprenörer och andra aktörer på marknaden identifierat olika frågor som kan komma att inverka på de kommande fyra årens marknadsutveckling.

Vissa av dem är särskilt intressanta för fastighetsmarknaden och för några av dem råder det också större politisk enighet. Den förändring som många tror ligger närmast till hands handlar om att trappa ner på ränteavdraget och här råder det också relativt stor enighet mellan de åtta olika riksdagspartierna. Andra politiska frågor som är på tapeten handlar om det skärpta amorteringskravet och huruvida detta ska lyftas igen eller ej.

Även en sänkt reavinstskatt vid bostadsförsäljning är en aktuell fråga som kan påverka bygg- och fastighetsmarknaden. Emellertid ingår ofta sådana förslag i ett paket med reformer, vilket gör att åtstramningar kan vägas upp av lättnader inom andra områden. I dagsläget är det dock osäkert om man kommer att kunna nå politisk enighet för den typen av reformer under de kommande fyra åren.

 

Källa: Industrifakta AB

Annons

Annons