Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Ny markanvisningstävling för trygghetsboende i Gustavsberg

Bild: Värmdö kommun.
Bild: Värmdö kommun.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 nov 2018

Värmdö kommun meddelar att man bjuder in till markanvisningstävling för byggrätt för trygghetsboende i centrala Gustavsberg.

Värmdö kommuns äldre befolkning förväntas öka kraftigt. Samtidigt antas den ökade livslängden generellt medföra flera friska år i livet då den enskilde inte är i behov av äldreomsorg. Sammantaget antas denna utveckling medföra att behovet av äldreomsorg i kommunen kommer att öka i framtiden, framförallt bland de allra äldsta invånarna.

 

Markanvisningstävlingen omfattar uppdraget att uppföra ett trygghetsboende med cirka 30–40 hyreslägenheter om totalt cirka 2 800 kvm BTA inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg. Trygghetsboendet kommer att ligga i anslutning till Gustavsgården som är ett kommunalt särskilt boende för äldre. Marken ska upplåtas med tomträtt. Detaljplanearbetet för området är påbörjat och befinner sig mellan samråd och granskning.

Området består idag av hårdgjorda parkeringsytor och en bergskant som domineras av ett parti hällmarksskog med tallar, lövträd och ekar. 

 

Annons

Annons