Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Nor i Täby Park blir JMs första Svanenprojekt

Fotograf: Kristofer Johnsson.
Fotograf: Kristofer Johnsson.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 nov 2018

Under 2018 började JM miljömärka alla egna bostäder i koncernens alla länder med Svanen. Projektet Nor i Täby Park strax norr om Stockholm blir JMs första projekt att Svanenmärkas.

Ett Svanenmärkt hus måste leva upp till högt ställda miljökrav och att en hel koncern blir Svanenmärkt är unikt i Norden. JM blir det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker hela sin produktion av egna bostäder. Som ett led i det arbetet ställer JM också krav på alla sina underleverantörer och partners att leva upp till de högt satta kraven när det gäller bland annat miljögodkända produkter.

Projektet Nor ska hålla en hög standard vad gäller klimat och miljö. Bostäderna får exempelvis en så god inomhusmiljö som möjligt med sunda materialval och god ventilation. 

– Den märkbara skillnaden med Svanenmärkningen för oss i projektet, är främst att varor och material kontrolleras redan i projektering så att de uppfyller miljökraven. Och att vi för loggbok under hela produktionen för att kunna bevisa att vi har genomfört kontroller och använt godkänt material, säger Teresia Parke, projektledare för Nor.

JMs Svanenmärkning omfattar samtliga egna bostäder som projekteras från och med 2018 i Sverige, Norge och Finland.

 

Annons

Annons