Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

White ritar Magasin X för Vasakronan

Bild: White Arkitekter.
Bild: White Arkitekter.
Illustration: White Arkitekter.
Illustration: White Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 17 okt 2018

White Arkitekter har fått uppdraget att rita Magasin X åt Vasakronan – ett kontorshus med massivträstomme. Genomgående höga mål för gestaltningen av både byggnaden och platsen samt det kollektivtrafiknära läget ger Magasin X alla förutsättningar för att bli ett långsiktigt hållbart tillskott till staden. 

– Modernt byggande i trä ger en unik möjlighet att skapa hållbara och vackra byggnader. Trä är ett förnybart byggmaterial som bidrar till att förbättra inomhusluften, höjer känslan av välbefinnande och möjliggör effektivitet och besparingar på byggplatsen, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White Arkitekter i Uppsala.

 

Huset kommer att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet LEED med målet LEED Platinum som är det högsta betyget. Det innebär bland annat extremt effektiva energisystem och innovativa lösningar. Målet är att skapa en byggnad med så litet klimatavtryck som möjligt.

Eftersom själva byggprocessen är en mycket stor del av projektets miljöpåverkan är det också viktigt att huset får ett långt liv och klarar att möta nya behov på ett resurssmart sätt. Därför planeras Magasin X med gedigna material, höga våningshöjder och en rationell inre struktur för att leva upp till kraven från både dagens och framtidens hyresgäster.

Byggnaden omfattar över 13 000 kvadratmeter och när den står färdig 2021 ser den ut att bli Sveriges största kontorsbyggnad i trä.

Annons

Annons