Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Åtta arkitektkontor går samman i BIMTypeCode

Bild: Liljewall Arkitekter.
Bild: Liljewall Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 okt 2018

Åtta ledande arkitektkontor har tillsammans genom initiativet BIM Stockholm, utvecklat kodningssystemet BIMTypeCode. Systemet som lanserades den 10:e oktober avser skapa branschgemensam grund för kommunikation och effektivare projekteringsprocesser mellan alla aktörer i byggsektorn.

Digital utveckling, effektivisering av projektering och informationshantering är eftertraktade ämnen i byggbranschen. Genom BIMTypeCode tar vi tillsammans ytterligare ett steg framåt inom områdena.

BIMTypeCode utvecklar gemensamma BIM-verktyg, -metoder och -processer för att skapa ett gemensamt språk genom en enkel och logisk kodningsstruktur för byggnadsdelar. Utvecklingen har baserats på projekteringskrav, erfarenhet och ”best practice” från mer och mindre komplexa BIM-projekt. Det är alltså ett system som prövats i praktiken.

Genom BIMTypeCode struktureras och skapas förutsättningar för produktion av mängdningslistor, kalkyler och beskrivningar samtidigt som verktyget definierar gränsdragningar ned till byggdelsnivå. Kodningssystemet bygger på ett numeriskt system och är inte språkbundna vilket medför en enkel standardisering av alla aktörers byggobjekt.

- Vi behöver höja produktiviteten i byggsektorn genom en mer effektiv projekteringsprocess. Målet med BIMTypeCode är att hantera och bearbeta information och data på ett systematiskt och entydigt sätt genom att återanvända metoder och verktyg. Det bidrar till en mer kvalitativ och pålitlig informationshantering då kommunikationen mellan aktörer i byggprocessen kräver att termer och begrepp är gemensamma, säger Johan Lindqvist, byggnadsingenjör och representant för digital utveckling på Liljewall.

Kort om BIMTypeCode

  • Ger genom enhetlighet branschgemensam grund för kommunikation
  • Är praktisk tillämpbar och kan enkelt integreras med andra klassificeringssystem så som CoClass, IFC, BSAB.
  • Är ett utvecklat system som stora delar av byggbranschen kan nyttja
  • Kräver ingen tilläggsmjukvara
  • Är gratis och finns tillgänglig på svenska, danska, engelska och tyska

BIMStockholm
BIMStockholm syftar till att utveckla och kontinuerligt optimera BIM-verktyg, metoder- och processer med inriktning på tvärvetenskapligt samarbete. Utvecklingsgruppen består av Liljewall arkitekter, Arkitema Architects, AIX Arkitekter, Cedervall Arkitekter, C.F. Møller Architects, LINK arkitektur, Nyréns Arkitektkontor och Tengbom.

Annons

Annons