Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Vinnarna av Årets byggnadsvårdare 2018

Pristagarna i Årets byggnadsvårdare 2018. Från vänster Gunnar Almevik, Jens Böhn (Årås kvarn), Kerstin Johansson, Göran Nyman och Gösta Isaksson (Årås kvarn) Foto: Anette Lund.
Pristagarna i Årets byggnadsvårdare 2018. Från vänster Gunnar Almevik, Jens Böhn (Årås kvarn), Kerstin Johansson, Göran Nyman och Gösta Isaksson (Årås kvarn) Foto: Anette Lund.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 17 sep 2018

I samband med konferensen Staden tar form anordnade Svenska Byggnadsvårdsföreningen sitt årliga branschmingel fredag 14:e september på Sveateatern i Sundsvall. Kvällens höjdpunkt var utdelningen av priset Årets byggnadsvårdare 2018.

I år gick titeln i kategorin Försvara till Kerstin Johansson, Arkitekt LAR/MSA, Marstrand. Under längre än ett decennium har Kerstin varit engagerad i kampen för ett bevarande av Turisthotellet i Marstrand. Hon har lagt ner ett oerhört arbete på att skapa opinion genom debattartiklar och skrivelser där hon uppmanat kommunen att ta sitt ansvar och förelägga fastighetsägaren underhåll av byggnaderna. Kerstin har samverkat med Marstrands hembygdsförening, Byggnadsvårdsföreningen och de gemensamma insatserna har gjort att turerna kring Turisthotellet har fått mycket uppmärksamhet i såväl lokal som nationell media.

Trots idoga insatser är rivningen av riksintresset i Marstrand nu ett faktum och Kerstin konstaterade i samband med prisutdelningen att lärdomen att ta med sig är att i liknande ärenden vara tidigt ute innan processen kommit för långt. 

- Jag är mycket tacksam för utmärkelsen och känner att jag skulle vilja dela det med många andra som jobbat för att Turisthotellet ska bevaras och få en bra funktion. Samtidigt är jag så klart besviken över att allas ansträngningar inte kunnat förhindra rivning. Men jag hoppas att kommunen och fastighetsägaren nu gör sitt yttersta för att slutresultatet ska motsvara ambitionen i detaljplanen, sa Kerstin efter att ha mottagit utnämningen.

I kategorin Vårda utnämndes Bygdegårdsföreningen Årås kvarn till Årets byggnadsvårdare för sina insatser på Årås Säteri. 1983 köpte föreningen den då förfallna Årås kvarn och renoverade denna med varsamma metoder. Successivt har fler byggnader i den fina miljön kring säteriet Årås införskaffats, bland annat en tjänstebostad som drivs som vandrarhem sedan 1991. År 2011 förvärvade föreningen själva säteribyggnaden och föreningen äger nu samtliga byggnader som finns kvar från det ursprungliga Årås säteri.

Nu siktar föreningen på att omvandla det gamla säteriet till en varsamt renoverad konferensanläggning. Planen är mycket ambitiös, inte minst när det gäller att återskapa den omgivande parken och att successivt ta ner de granplanteringar på markerna som täckt betesmarker och slåtterängar sedan 1960-talet. De senaste åren har föreningen ordnat byggnadsvårdsläger i syfte att restaurera säteribyggnadens fasader och fönster.   

- Det känns mycket uppmuntrande och oväntat att få det här priset. Det finns så mycket fina och välbevarade hus i hela Sverige så att just vi blivit utvalda är mycket hedrande. Föreningen och vårt arbete går framåt hela tiden och sådana här utmärkelser ger ytterligare kraft att jobba vidare. Exteriört är arbetet nästan klart och målet är inom synhåll men vi är inte stressade, det är resan som är mödan värd, kommenterade föreningens representanter ordförande Jens Böhn, Göran Nyman och Gösta Isaksson utmärkelsen.

Kvällens sista pris, i kategorin Utveckla, gick till Gunnar Almevik, professor vid Institutionen för kulturvård på Göteborgs Universitet. 

Som nyutexaminerad bebyggelseantikvarie insåg Gunnar att kulturmiljövården är helt beroende av kompetenta hantverkare för att kunna rädda och förvalta kulturarvet. Han tog initiativet till en KY utbildning för snickare och murare i samarbete med Mariestads kommun och Institutionen för kulturvård. Under de 20 år som skolan funnits har den utvecklats är nu en del av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet där hantverkare inom trä, mureri, landskapsvård och trädgård kan ta en fil kand eller magisterexamen. Gunnar Almevik har skapat ett lärarteam som tillsammans utvecklat skolan till att vara ledande inom traditionellt bygghantverk i Sverige. Under sin sista period som rektor etablerade han även Hantverkslaboratoriet. En institution vars syfte är att forska och dokumentera kunskap kring traditionellt hantverk.

 

Annons

Annons