Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Grönt ljus för 480 nya studentbostäder på Lappkärrsberget

Bild: Fidjeland och partners.
Bild: Fidjeland och partners.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 aug 2018

Sedan bygglovet vunnit laga kraft står det nu klart att Stockholms studentbostäder får bygga 480 nya studentbostäder. Det handlar om en förtätning av studentbostadsområdet Lappkärrsberget och är en del i Stockholm studentbostäders planerade expansionsfas av 800 studentbostäder på området.

Den första etappen med fyra punkthus om totalt 297 studentlägenheter, till övervägande delen av så kallade studentettor i 10-13 plan påbörjas nu under hösten 2018 den första etappen beräknas vara klart för inflyttning under 2020. De nya studentbostäderna möjliggörs tack vare fristående förtätning på egen mark. I den andra etappen planeras ett lamellhus om ytterligare 183 lägenheter, som även kommer att inrymma en ny förskola i anslutning till de fyra nya punkthusen.

Studentbostadsområdet Lappkärrsberget ligger i nära anslutning till Stockholms Universitet och är idag Stockholms studentbostäders största studentbostadsområde med omkring 2 200 bostäder, allt från korridorsrum till familjebostäder. Med planerna på att inom de närmaste åren bygga ytterligare 800 nya bostäder, kommer antalet att uppgå till över 3 000 studentbostäder i denna stadsdel. Hela den planerade nybyggnationen kommer bestå av totalt sex tillbyggnader; fyra punkthus, ett lamellhus och ett u-hus samt fyra infillhus.

– Det är mycket roligt att kunna bygga nytt i vårt klassiska studentbostadscampus Lappkärrsberget och samtidigt utveckla hela området. Vi är stolta över att vi fortsätter att ta ansvar för Stockholms framtid så att studenter inte behöver välja bort Stockholm som studieort för att de inte har någonstans att bo. säger Ingrid Gyllfors, vd på Stockholms studentbostäder.

Utbyggnaden av Lappkärrsberget blir ytterligare en årsring i studentbostadsområdet
Campus Lappis. Området byggdes i slutet av 1960-talet efter den tidens stil och ideal och kompletterades år 2000 med den halvcirkelformade fastigheten Fysikern.

- När vi skickade in bygglovshandlingarna hade vi en ambition om att ha en byggstart efter sommaren 2018, vilket vi nu har. Det känns otroligt tillfredställande att nu få påbörja utvecklingen av Campus Lappis, säger Mattias Carrass, projekt- och teknikchef på Stockholms studentbostäder.

Stockholms studentbostäder är inne i en stor expansionsfas genom nyproduktion med en byggtakt med cirka 200-300 bostäder per år. Förutom utbyggnaden av Lappkärrsberget, ska det tillskapas cirka 200 nya studentbostäder på Björkhagen. Vidare pågår detaljplanearbete för nyproduktion vid Jerum, Fyrtalet och Forum i centrala Stockholm.

Annons

Annons