Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Stockholm i topp på listan av Europas mest intressanta städer för fastighetsinvesteringar

Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons
Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 11 jul 2018

Savills Investment Management presenterar idag sin lista Savills IM Dynamic Cities Index 2018 där Europas mest dynamiska städer rankas i ett övergripande totalindex samt i sex olika delkategorier. London rankas på första plats för andra året i rad följt av Cambridge, Paris, Amsterdam, Berlin, Dublin och München. Nya på topp tio-listan är Oxford och Basel.

 

Stockholm rankas som nummer tio i det övergripande indexet och intar därmed en topp tio-placering för andra året i rad. Även om detta är två snäpp ner på listan jämfört med i fjol, har Stockholms totala poäng förbättrats. Stockholm rankas som nummer tre av 130 europeiska städer i delkategorin ”investeringsfundamenta” och är i nivå med London och Paris. Alla de nordiska huvudstäderna hamnar på topp 30 i övergripande totalindex. Göteborg återfinns på plats 30 vilket är 11 placeringar  bättre än 2017. Detta mycket tack vare att man placerat sig på topp tio i kategorin Interconnection*, som bedömer hur väl sammanlänkad staden är. Malmö rankas i år på plats 56 (33 föregående år). Malmö rankas inom topp 30 för kategorin Inspiration*, men nådde inte upp till föregående års starka ranking för kategorin Investment* detta år.

 

Savills IM:s Dynamic Cities analyserar och rankar 130 av Europas mest dynamiska städer utifrån 60 faktorer indelat i sex kategorier (Investment, Innovation, Inspiration, Inclusion, Interconnection och Infrastructure*). Analysen innefattar allt från hårda data som ekonomisk tillväxt, investeringsvolymer och befolkningsprognoser till mjukare värden som demografi, antal museer och antal kaféer med internetuppkoppling. Indexet belyser vilka städer som bäst kan attrahera och behålla talang, stimulera innovation och öka produktiviteten.  Dessa faktorer driver befolkningstillväxt och andra värden som skapar framgångsrika och motståndskraftiga städer och tillika attraktiva kommersiella fastighetsmarknader.

 

Indexet antar att den kommersiella fastighetssektorn kommer att dra nytta av dessa egenskaper på lång sikt: hög sysselsättningsgrad och utbildningsnivå kommer att bidra till fortsatt stark efterfrågan på kontor, ökat välstånd gynnar detaljhandeln och den starka tillväxten inom e-handel leder till ökad efterfrågan på urbana logistiklösningar och lagerlokaler. Stockholm rankas högt tack vara bland annat den blomstrande startup scenen och en välfungerande infrastruktur. Norden som helhet och Stockholm i synnerhet lyfts även fram som en attraktiv plats för att etablera datacenter på, tack vare bland annat den naturligt låga temperaturen och tillgången på lokala förnyelsebara energikällor  I Sverige finns idag 90 större datacenter, varav de flesta är belägna i Stockholmsregionen. Stora teknikjättar som Google, Facebook och Apple, har valt Norden som en plats för sina datacentra.  

 

- Att Stockholm positionerar sig så bra i rankingen andra året i rad är ett bevis på hur konkurrenskraftig staden är och att tillväxten i regionen är fortsatt stark, säger Nicole Bångstad, analytiker på Savills Investment Management.

 

 - Rapporten bekräftar ännu en gång att det finns ett stort intresset för Sverige och Norden och få tecken på att det skulle förändras, säger Peter Broström, Nordenchef på Savills IM.

 

- Att Stockholm rankas högt när det kommer till fastighetsinvesteringar beror till hög grad på att det är enkelt att göra affärer här. Vi har ett mycket transparent tillvägagångsätt när det kommer till att göra affärer på fastighetsmarknaden. Stockholmsmarknaden är dessutom väldigt likvid då flera internationella aktörer redan etablerat sig här, säger Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region.

 

En majoritet av Europas 40 största städer befäste sin ranking i årets index genom att förbättra sina totala poäng från föregående år, vilket understryker betydelsen av långsiktig stadsplanering. Årets rapport visar att under de senaste 20 åren har de tio mest dynamiska städerna överträffat de övriga 28 EU-länderna i BNP och sysselsättningstillväxt, vilket borgar för goda förutsättningar för fastighetsinvesteringar.

 

Flera av årets större avancemang tillfaller städer som dragit nytta av nya investeringar som annonserats under 2018. I exempelvis Oxford (+6) har staden öronmärkt en budget för att bygga 100,000 nya hem och staden har en stark position som en av de ledande universitetsstäderna i Storbritannien. Staden rankades som femte bästa i kategorin för innovation, med stark gräsrotsrörelse och en hög densitet av startsups i förhållande till befolkningen.

 

Basel flyttade upp sex placeringar och rankas på nionde plats efter en förbättrad befolkningsprognos. Staden är även ett innovationsnav, som rankas högt på grund av tätheten av antalet patent i förhållande till befolkningen. Andra städer som har upplevt ett större avancemang i det övergripande indexet är Göteborg (+11 till plats 30), Sheffield (+16 till plats 48) och Rotterdam (+13 till plats 49).

 

Kiran Patel, Chief Investment Officer hos Savills IM, kommenterar Dynamic Cities Index:

 

- Megatrender som urbanisering och teknologiska förändringar blir allt viktigare för investerare, men alla städer har inte samma chans att dra nytta av dessa förändringar. Med hjälp av den här typen av analyser kan vi identifiera vilka platser som kommer att gynnas av dessa förändringar och visa sig motståndskraftiga.

 

- Det handlar inte bara om storleken på städerna. Vissa så kallade superstäder som London och Paris har tydligt etablerade toppositioner men det finns också några mindre städer som har det som krävs för att locka till sig investerare. Investerarna lockas av infrastrukturprojekt, kunskapsnätverk, högkvalitativa universitet, innovativa företag och starka kulturella värden som attraherar global talang.

Savills IM Dynamic Cities syftar till att fånga de faktorer som gör en stad attraktiv för talang och motståndskraftig för teknisk utveckling samt ledande inom kunskapsekonomin.

Indexet skapades med hjälp av statistisk analys och handboken, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), om konstruktion av index.

Mer än 250 eget framtagna, offentliga och externt inköpta faktorer har samlats in för 130 städer. Dessa städer inkluderar alla europeiska huvudstäder samt städer med ett minsta storstadsområde på 250 000 invånare och positiv prognostiserad befolkningstillväxt.

Det slutliga indexet innehåller 60 statistiska faktorer utifrån sex kategorier.

Datan bakom Dynamic Cities är en kombination av egna beräkningar såväl som offentligt tillgängliga och kommersiella källor. Viktiga datakällor är exempelvis 2thinknow: City Benchmarking Data, Timetric och Oxford Economics. Uppgifterna samlades in under Q1 2018.

Modellens sex kategorier är Investment, Innovation, Inspiration, Inclusion, Interconnection och Infrastructure. Toppstäder för fastighetsinvesterare ska enligt indexet visa på en balanserad prestation i samtliga kategorier

Annons