Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Arcona utvecklar handelsplan i Trygg-Hansa-huset

Bild: Arcona.
Bild: Arcona.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 jun 2018

Areim har tilldelat Arcona uppdraget att utveckla ett handelsplan i fastigheten Brädstapeln 16 på Kungsholmen, känt som Trygg-Hansa-huset. Projektet är en totalentreprenad i nära samverkan och pågår fram till oktober 2019. Ordervärdet uppgår till 90 miljoner kronor.

Trygg-Hansa-huset på Kungsholmen utvecklas nu och en yta på totalt 13 000 kvm kommer att byggas om till attraktiva handelsytor. Dessa kommer bland annat att inrymma livsmedelsbutik, restaurang, kontor, hotell och övrig service. Genom att skapa nya ytor för handel och mötesplatser så kommer platsen att öppnas upp för företagen, besökare och boende i området.

Arconas uppdrag omfattas inledningsvis av ett BAS-projekt där en ny huvudentré till gallerian byggs mot Fleminggatan och invändiga galleriagångar skapas. Nya tekniska system installeras och konstruktiva arbeten görs för att skapa mer butiksyta men även hissar och rulltrappor för kommunikation. Handelsplanet beräknas vara färdigställt till oktober 2019 och projektet kan efterhand komma att utökas med cirka nio hyresgästanpassningar.

 

Annons