Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Peab får uppdraget att bygga studentbostäder på Lappkärrsberget

Bild: Fidjeland och partners.
Bild: Fidjeland och partners.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 jun 2018

 Stockholms studentbostäder påbörjar snart den stora nyproduktionen av studentbostäder på Lappkärrsberget. Det står klart sedan entreprenören Peab tilldelats uppdraget om att bygga 297 nya studentbostäder i området.

Totalentreprenaden innefattar nyproduktion av fyra punkthus om totalt 297 studentlägenheter som byggs i 10-13 plan. De nya husen uppförs på fastigheten Filosofen 2 med adress Lektorsstigen 19-23 i Stockholm. Byggstart planeras ske i oktober och inflyttning sker etappvis under 2020.

Detta är första etappen av en stor utbyggnad av studentbostadsområdet Lappkärrsberget, som ligger i nära anslutning till Stockholms Universitet. Området är idag Stockholms studentbostäders största studentbostadsområde med omkring 2 200 bostäder, allt från korridorsrum till familjebostäder. Med planerna på att inom de närmaste åren bygga ytterligare 800 nya bostäder, kommer antalet att uppgå till över 3 000 studentbostäder i denna stadsdel. Utbyggnaden sker i fyra olika etapper. I etapp två planeras ett lamellhus om ytterligare 183 lägenheter, som även kommer att inrymma en ny förskola i anslutning till de fyra nya punkthusen.

– Vi har jobbat stenhårt för att skapa nya förutsättningar för att bygga fler studentbostäder och det känns därför fantastiskt att vi nu kan realisera första etappen, säger Ingrid Gyllfors, vd för Stockholms studentbostäder.

Utbyggnaden av Lappkärrsberget blir ytterligare en årsring i studentbostadsområdet Campus Lappis. Området byggdes i slutet av 1960-talet efter den tidens stil och ideal och kompletterades år 2000 med den halvcirkelformade fastigheten Fysikern. I den nya utbyggnaden ska de yttre miljöerna i området rustas upp och knytas ihop med det nya.

– Den nya utbyggnaden kommer att lyfta hela Lappkärrsberget, säger Mattias Carrass, projekt- och teknikchef på Stockholms studentbostäder. Vi vill att det nya Campus Lappis ska bli ett modernt studentområde med platser för möten och aktiviteter som tillför mer liv och rörelse, säger han.

 

Annons