Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Heimstaden ingår stort ramavtal med Magnolia Bostad

: Varuexporten från Stockholm är större till Kina än till USA. Arkivbild.
: Varuexporten från Stockholm är större till Kina än till USA. Arkivbild.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 jun 2018

Heimstaden tecknat ett ramavtal med Magnolia Bostad som innebär att Heimstaden kommer att förvärva bostadsprojekt i Storstockholm samt Öresundsregionen. Portföljen omfattar 14 bostadsprojekt om cirka 5 300 lägenheter med ett fastighetsvärde om 8,5 miljarder kronor.

Därtill kommer produktion av vissa kommersiella ytor för handel, vård och omsorg samt garage och parkering. Sammanlagt fastighetsvärde uppgår till 9,6 miljarder och med en beräknad BOA och LOA om cirka 252 000 kvadratmeter. 

Avtalet baseras på byggnation av främst hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att del av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt eller äganderätt, i syfte att skapa socialt hållbara bostadsområden och stadsdelar.

Parterna har ingått avtal som fastställer ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkor avseende projekten. Samtliga bostadsprojekt kommer att uppföras med miljöcertifiering av klass guld eller silver. Bostadsprojekten är dessutom belägna i direkt anslutning till spårbunden eller annan allmän kommunikation, vilket varit ett krav för detta ramavtal.

Ramavtalet sträcker sig till och med den 31 december 2023 då det sista projektet beräknas vara levererat. Varje projekt kommer att finansieras genom eget kapital och bygglån allt eftersom de påbörjas. Heimstaden har en rättighet att kliva av enskilda projekt mot en engångsersättning till Magnolia.

Annons