Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Arcona bygger idrottshall i Huddinge

Bild: Arcona Arkitekter.
Bild: Arcona Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 jun 2018

Huddinge Samhällsfastigheter har tilldelat Arcona uppdraget att bygga Glömstahallen, en fullstor idrottshall på cirka 1 800 kvadratmeter med tillhörande konstgräsplan i 7-mannastorlek, löparbanor, hoppgrop samt en parkering med 60 st P-platser.

Projektet som påbörjades i april ska vara färdigställt i augusti 2019 och certifieras med Miljöbyggnad Silver på byggnaden och Guld på Energi. Det är en totalentreprenad med fast pris på 57 miljoner kronor.

Glömstahallen byggs på en ängssluttning och ambitionen är att området efter byggnation ska ha en så hög grönytefaktor som möjligt. Hallens lågdelar kommer att ha sedumtak och fasaderna på högdelen förses med växtgaller för klätterväxter. Som avskiljning mellan idrottsplats och parkering anläggs en gabionmur med klätterväxter. Byggnaden på ca 1.800 kvadratmeter omfattar en fullstor idrottshall samt en liten cafédel. Glömstahallen är ritad av Arcona arkitekter som även varit delaktiga i Glömstaskolan och man knyter ihop dessa byggnader arkitektoniskt med fasaddekorationer av corténplåt.

Projektet har stort miljöfokus och förutom att bli certifierade med Miljöbyggnad Nivå Silver på byggnaden och Nivå Guld på Energi så har man även satt upp utmanande mål vad gäller avfallsstatistik som följs upp varje månad och presenteras för samtliga deltagare i projektet.

Ett samarbete med EU-projektet ”Energibyggare” kommer också att pågå under produktionstiden. För att klara EU:s energimål 2020 som Sverige ska uppfylla så pågår en satsning på kompetenshöjning inom lågenergibyggande. Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar på en byggarbetsplats och som genom sitt agerande kan påverka hur energieffektiv en byggnad blir.

 

 

Annons

Annons