Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Industrifakta: Omfattande nedgång i Stockholms läns husbyggande

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus.
Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 maj 2018

Enligt Industrifakta pågår det en omfattande nedgång i husbyggnadsinvesteringarna i Stockholms län. Det är således inte bara bostadsbyggandet som tappar fart utan aktiviteten minskar även för lokalbyggandet. Detta visar en kommande konjunkturrapport om läget i Sveriges ekonomi och byggandet på riks- och regionnivå.

Redan under 2017 bromsade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna in i länet och det samlade resultatet för helåret blev en nedgång med 8 procent. Medan utvecklingen var splittrad mellan sektorerna på byggmarknaden 2017, visar utvecklingen under årets första kvartal en mer sammanhållen negativ bild. Om takten i investeringarna fortsätter på samma sätt som under första kvartalet, skulle det innebära en nedgång med hela 25 procent i år jämfört med helåret 2017.

Den enda sektor som egentligen växer för närvarande är de offentliga lokalinvesteringarna. Enligt Industrifakta är det emellertid farligt att prognostisera helårets utveckling enbart på det första kvartalets utfall. Industrifaktas prognos för Stockholms län indikerar istället nolltillväxt för de samlade, påbörjade bostads- och lokalinvesteringarna 2018.

Källa Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Annons

Annons