Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Forskningshuset Neo invigs vid Karolinska Institutet

Bild: Link Arkitektur.
Bild: Link Arkitektur.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 maj 2018

Nyligen invigdes satsningsprojektet Neo, en toppmodern byggnad för avancerad laboratorieforskning vid Karolinska Institutet på Campus Flemingsberg i Huddinge. Projektet är del av Life Science-projektet Framtidens Laboratorium som ska locka forskare från hela världen. LINK arkitektur har sedan projektets start ansvarat för inredningsuppdraget som utförts i nära dialog med forskningsverksamheten.

Det omfattande uppdraget har bland annat bestått av lokalplanering, inplacering och utformning av det gestaltningsprogram som varit vägledande för hela byggnadens interiör. Efter fyra års intensivt arbete står Neo klart för de 400 forskare som nu flyttat in.

Neo bygger på målsättningen att stärka samverkan mellan olika institutioner och att stimulera utbytet mellan vård, utbildning och forskning. Detta har krävt flexibla lösningar, ofta nya för forskningsvärlden. Neo ska utmana idén om den traditionella laboratoriemiljön och bland annat är flera av laboratorierna öppna mot anslutande korridorer för att bjuda in till spontana möten, stödfunktioner som möteslokaler samnyttjas och huset är kopplat till de intilliggande vård- och universitetsbyggnaderna.

- En utmaning har varit att hitta flexibla lösningar för specifika behov. Vi har arbetat på flera nivåer, från labbinredning med plug & play till multifunktionella rum. På det sättet har vi uppnått en hög grad av flexibilitet och samnyttjande som ska stötta samverkan och kunskapsutbyten, säger Laila Ifwer Sternhoff, bitr. ansvarig inredningsarkitekt.

Lokalerna ska i grunden ses som gemensamma att nyttja för alla hyresgäster, med möjlighet att ändra karaktär eller funktionalitet i laboratorierna utan större åtgärder. Lennart Nilsson, professor i molekylär modellering och vice prefekt vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, ser positivt på utformningen av de nya laboratoriemiljöerna:

- Det är ett fantastiskt fint hus. Förutsättningarna för spontana möten och samarbeten över traditionella gränser mellan olika grupperingar är utmärkta nu när vi enkelt kan dela utrustning och lokaler, konstaterar han.

Arkitekturuppdraget har också handlat om att locka internationella forskare, Framtidens Laboratorium ska erbjuda högmodern teknologi och attraktiva arbetsmiljöer. Ett konsekvent genomförande i enlighet med projektets gestaltningsprogram har resulterat i ett starkt koncept som speglar en verksamhet i framkant.

Fakta Forskninghuset Neo
Omfattning: 15 000 kvm
Status: Projektstart 2013, invigning 24 maj 2018
Hyresgäst: Karolinska Institutet
Byggherre: TKV Fastighets AB/Hemsö+SveaNor
Entreprenör: Veidekke
Inredningsarkitekt: LINK arkitektur 
Arkitekt: Tengbom

Annons

Annons